Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken över hovrätterna beskriver civil- och brottmål som varit anhängiga och slutbehandlats under året. Merparten av de ärenden som hovrätterna behandlar är besvär över tingsrätternas avgöranden. Den part som önskar söka ändring i tingsrättens avgörande skall anmäla missnöje inom en vecka från den dag tingsrättens avgörande offentliggjordes eller gavs. Besvärstiden är 30 dagar från tingsrättens avgörande. Hovrätten är också första instans för vissa ärenden, bland brottmålen t.ex. landsförräderi och högförräderi samt ärenden som gäller höga tjänstemän. Dessutom behandlar hovrätten också vissa civilmål i första instans. I Finland finns sex hovrätter, Helsingfors, Östra Finlands, Vasa, Åbo, Kouvola och Rovaniemi hovrätter.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hovrätternas avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-4858. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/hovoikr/meta_sv.html