Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.4.2015


Centern i Finland segrade i riksdagsvalet 2015

Korrigerad 30.4.2015 kl. 10:45. Figur 2. i offentliggörandet har korrigerats.

Centern i Finland blev valets vinnare, medan Socialdemokraternas, Samlingspartiets och Sannfinländarnas väljarstöd minskade jämfört med föregående riksdagsval. Centern i Finlands väljarstöd ökade med 5,3 procentenheter och partiet fick 21,1 procent av rösterna i hela landet. Detta gjorde att partiet nu blev landets största parti. Centern i Finlands röster medförde 14 tilläggsmandat i riksdagen. Totalt fick partiet 49 ledamöter och 626 218 röster i hela landet, dvs. 162 952 röster fler än i riksdagsvalet 2011.

Partiernas väljarstöd i riksdagsvalet 2015 och 2011

Partiernas väljarstöd i riksdagsvalet 2015 och 2011

Sannfinländarna fick näst flest ledamöter. Mätt med antalet röster fick partiet en tredje plats med 17,6 procent av rösterna i hela landet. Jämfört med det föregående riksdagsvalet sjönk väljarstödet med 1,4 procentenheter. Partiet fick 524 054 röster och 38 riksdagsledamöter. Partiets mandat minskade med ett och rösterna med 36 021 jämfört med riksdagsvalet 2011.

Mätt med antalet ledamöter blev Samlingspartiet det tredje största partiet. Sett till antalet röster blev Samlingspartiet det näst största partiet. Samlingspartiet fick 37 mandat och 18,2 procent av rösterna. Partiet miste 7 mandat och fick 2,2 procentenheter färre röster än i det föregående riksdagsvalet. I hela landet fick Samlingspartiet 540 212 röster, dvs. 58 926 röster färre än år 2011.

SDP föll ned till fjärde plats. Partiet fick 16,5 procent av rösterna och 34 mandat, dvs. 2,6 procentenheter och 8 mandat färre än i riksdagsvalet 2011. SDP fick 490 102 röster, dvs. 71 456 röster färre än i det föregående riksdagsvalet.

Gröna förbundet fick 8,5 procent av rösterna och 15 mandat. Partiets röstetal ökade med 1,3 procentenheter och antalet mandat med fem. Partiet gjorde ett nästan likadant resultat som i riksdagsvalet 2007. SFP fick 4,9 procent av rösterna i valet, dvs. 0,6 procentenheter fler än i det föregående riksdagsvalet. Partiet behöll sina nio mandat. Vänsterförbundet fick 7,1 procent av rösterna i valet och 12 mandat. Jämfört med det föregående riksdagsvalet minskade antalet röster med 1,0 procentenheter och antalet mandat med två. Kristdemokraterna fick 3,5 procent av rösterna, dvs. 0,5 procentenheter färre än i det föregående riksdagsvalet. KD miste ett mandat och fick nu fem ledamöter i riksdagen. I riksdagsvalet 2015 kom inget nytt parti in i riksdagen.

Valdeltagandet på samma nivå som i det föregående riksdagsvalet

Valdeltagandet bland finska medborgare som bor i Finland var 70,1 procent, dvs. 0,4 procentenheter lägre än i riksdagsvalet 2011. Valdeltagandet steg i Ålands, Lapplands, Mellersta Finlands och Uleåborgs valkretsar. Livligast röstade man i Helsingfors valkrets, där 75,1 procent av de röstberättigade röstade. Livligare än genomsnittet röstade man också i Nylands (72,4 %), Vasa (72,0 %), Egentliga Finlands (71,0 %) och Birkalands (70,5 %) valkretsar.

Antalet röstberättigade uppgick till totalt 4 463 333 personer. Antalet röstberättigade bosatta i Finland uppgick till 4 221 237 och i utlandet till 242 096. Valdeltagandet bland utlandsfinländare var 10,1 procent, vilket är 0,5 procentenheter lägre än i det förra riksdagsvalet.

Valdeltagandet bland finska medborgare som är bosatta i Finland i riksdagsvalen 1975–2015, %. Figuren har korrigerats.

Valdeltagandet bland finska medborgare som är bosatta i Finland i riksdagsvalen 1975–2015, %. Figuren har korrigerats.

Valdeltagandet i riksdagsvalen 1975-2015, %

År Finska medborgare
bosatta i Finland
Finska medborgare
bosatta utomlands
1975 79,7 7,1
1979 81,2 6,7
1983 81,0 6,7
1987 76,4 5,8
1991 72,1 5,6
1995 71,9 6,1
1999 68,3 6,5
2003 69,7 8,8
2007 67,9 8,6
2011 70,5 10,6
2015 70,1 10,1

Statistikcentralens valresultattjänster

Statistikcentralen publicerade före valet, 10.4.2015, en bakgrundsöversikt över kandidaterna. I den granskas bl.a. kandidaternas könsfördelning, ålder, härkomst, utbildning, sysselsättning, inkomstnivå och familjeställning jämfört med motsvarande uppgifter för de röstberättigade. Översikten kompletteras i samband med publiceringen av det fastställda valresultatet 30.4.2015 med bakgrundsuppgifter om de invalda.

Statistikcentralen öppnade 21.4.2015 en avgiftsfri webbtjänst med valkartor som tillhandahåller uppgifter om riksdagsvalet på ett åskådligt sätt med hjälp av kartor och figurer. Teman är bland annat valdeltagande, det parti som fått flest röster, partiernas väljarstöd och förändringar i det samt invalda kandidater efter valkrets. Uppgifterna kan studeras på olika områdesnivåer: efter kommun, valkrets och i de största städerna efter röstningsområde. Kartornas uppgifter uppdateras med det fastställda valresultatet 30.4.2015.

Närmare uppgifter om valresultatet finns i Statistikcentralens PX-Web-databastjänst, där man kan göra egna statistiktabeller över valet. Databastabeller över de preliminära uppgifterna i riksdagsvalet produceras 21.4.2015. Databastabeller över det fastställda resultatet i riksdagsvalet publiceras 30.4.2015.

Statistikcentralen publicerar 30.4.2015 en bakgrundsanalys, där man beskriver förhandsväljarna i förhållande till de röstberättigade. Analysen baserar sig på uppgifter ur rösträttsregistret (Befolkningsregistercentralen) samt ur Statistikcentralens befolknings- och välfärdsstatistik. I rösträttsregistret görs en anteckning om varje förhandsröstande person. Personernas bakgrundsuppgifter som sammanslagits i rösträttsregistret baserar sig på statistiskt material från Statistikcentralens befolknings- och välfärdsstatistik, bl.a. på sysselsättningsstatistik, examensregistret och familjestatistik.

Kandidaternas och invaldas analys

Webtjänsten med valkartor

Databastabeller

Förhandsröstande
Källa: Riksdagsvalet 2015, fastställt valresultat, bakgrundanalys av kandidater och invalda. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (745,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

 • Riksdagsval 2019 - resultaten
 • Riksdagsval 2015 - resultaten
 • Riksdagsval 2011 - resultaten

 • Riksdagsval - tidsserier

 • Riksdagsval 2019 - kartmaterial
 • Riksdagsval 2015 - kartmaterial
 • Tabellbilagor

  Kvalitetsbeskrivningar

  Uppdaterad 30.4.2015

  Instruktion för hänvisning:

  Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
  ISSN=1799-6260. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2022].
  Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2015/evaa_2015_2015-04-30_tie_001_sv.html