Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 29.4.2011

Sannfinländarna valets stora vinnare, Samlingspartiet landets största parti i riksdagsvalet 2011

Sannfinländarna blev valets vinnare, medan de övriga riksdagspartiernas väljarstöd minskade jämfört med föregående riksdagsval. Sannfinländarnas väljarstöd ökade med 15,0 procentenheter och partiet fick 19,1 procent av rösterna i hela landet. Detta gjorde att partiet från att ha varit landets minsta riksdagsparti nu blev landets tredje största parti. Sannfinländarnas röster medförde 34 tilläggsmandat i riksdagen. Totalt fick partiet 39 ledamöter och totalt 560 075 röster i hela landet, dvs. 447 819 röster fler än i riksdagsvalet 2007.

Väljarstödet för partier i riksdagsvalen 2011 och 2007

Väljarstödet för partier i riksdagsvalen 2011 och 2007

Centern i Finland var valets största förlorare, partiet föll från första till fjärde plats. Centern i Finland fick 15,8 procent av rösterna i hela landet. Jämfört med det föregående riksdagsvalet sjönk väljarstödet med 7,4 procentenheter. Centern i Finland fick 463 266 röster och 35 riksdagsledamöter. Partiets mandat minskade med 16 och rösterna med 177 162 jämfört med riksdagsvalet 2007.

Samlingspartiet blev det största partiet. Samlingspartiet fick 44 mandat och 20,4 procent av rösterna. Samlingspartiet miste sex mandat och fick 1,9 procentenheter färre röster än i det föregående riksdagsvalet. I hela landet fick Samlingspartiet 599 138 röster, dvs. 17 703 röster färre än år 2007.

SDP blev landets näst största parti. SDP fick 19,1 procent av rösterna och 42 mandat, dvs. 2,3 procentenheter och tre mandat färre än i riksdagsvalet 2007. SDP fick 561 558 röster, dvs. 32 636 röster färre än i det föregående riksdagsvalet.

Vänsterförbundet fick 8,1 procent av rösterna i valet och 14 mandat. Jämfört med det föregående riksdagsvalet minskade antalet röster med 0,7 procentenheter och antalet mandat med tre. Gröna förbundet fick 7,3 procent av rösterna och tio mandat. Partiets röstetal minskade med 1,2 procentenheter och antalet mandat med fem. SFP fick 4,3 procent av rösterna i valet, dvs. 0,3 procentenheter färre än i det föregående riksdagsvalet. Partiet behöll sina nio mandat. Kristdemokraterna fick 4,0 procent av rösterna, dvs. 0,8 procentenheter färre än i det föregående riksdagsvalet. KD miste ett mandat och fick nu sex ledamöter i riksdagen. I riksdagsvalet 2011 kom inget nytt parti in i riksdagen.

Partiernas väljarstöd i riksdagsvalet 2011 och 2007

Parti Riksdags-
valet
2011  
Riksdags-
valet
2007  
Samlingspartiet
SAML
20,4 22,3
Finlands
Socialdemokratiska
Parti
SDP
19,1 21,4
Sannfinnländarna
SAF
19,1 4,1
Centern
i Finland
CENT
15,8 23,1
Vänsterförbundet
VÄNST
8,1 8,8
Gröna
förbundet
GRÖNA
7,3 8,5
Svenska
folkpartiet
i Finland
SFP
4,3 4,6
Kristdemokraterna
i Finland
KD
4,0 4,9
Övriga 2,0 2,4

Valdeltagandet aktivare än i det föregående riksdagsvalet

Valdeltagandet bland finska medborgare som bor i Finland var 70,5 procent, dvs. 2,6 procentenheter högre än i riksdagsvalet 2007. Valdeltagandet ökade i alla andra valkretsar förutom i Ålands valkrets. Livligast röstade man i Helsingfors valkrets, där 75,5 procent av de röstberättigade röstade. Livligare än genomsnittet röstade man också i Vasa (73,2 %), Nylands (72,9 %), Birkalands (71,5 %) och Egentliga Finlands (71,2 %) valkretsar

Antalet röstberättigade uppgick till totalt 4 387 701 personer. Antalet röstberättigade bosatta i Finland uppgick till 4 159 857 och i utlandet till 227 844. Valdeltagandet bland utlandsfinländare var 10,6 procent, vilket är 2,0 procentenheter högre än i det förra riksdagsvalet.

Valdeltagandet bland Finska medboragere bosatta i Finland i riksdagsvalen 1975 - 2011, %

Valdeltagandet bland Finska medboragere bosatta i Finland i riksdagsvalen 1975 - 2011, %

Valdeltagandet i riksdagsvalen 1975–2011 1)

År Finska
medborgare
som är
bosatta
i Finland
%  
Finska
medborgare
som är
bosatta
i utlandet
1975 79,7 7,1
1979 81,2 6,7
1983 81,0 6,7
1987 76,4 5,8
1991 72,1 5,6
1995 71,9 6,1
1999 68,3 6,5
2003 69,7 8,8
2007 67,9 8,6
2011 70,5 10,6
1) Rösträtten hade år 1975 utvidgats genom att rösträtt även givits finska medborgare som inte var mantalsskrivna i Finland.

Källa: Riksdagsvalet 2011, fastställt valresultat. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, Jaana Asikainen (09) 1734 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (517,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

 • Riksdagsval 2019 - resultaten
 • Riksdagsval 2015 - resultaten
 • Riksdagsval 2011 - resultaten

 • Riksdagsval - tidsserier

 • Riksdagsval 2019 - kartmaterial
 • Riksdagsval 2015 - kartmaterial
 • Kvalitetsbeskrivningar

  Uppdaterad 29.4.2011

  Instruktion för hänvisning:

  Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
  ISSN=1799-6260. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2022].
  Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2011/evaa_2011_2011-04-29_tie_001_sv.html