Uppställning av kandidater vid Europaparlamentsvalet 2004

Val av medlemmar i Europaparlamentet förrättas under tiden 10 - 13.6.2004 i de 25 medlemsländerna i Europeiska unionen. Totalt 732 medlemmar, av vilka 14 är Finlands medlemmar, väljs till parlamentet för en mandatperiod på fem år.

I Europaparlamentsvalet i Finland kan kandidater ställas upp av registrerade partier och de valmansföreningar som grundats av röstberättigade. Partierna kan sinsemellan bilda valförbund och valmansföringarna gemensamma listor. Varje parti eller valförbund kan ställa upp högst 20 kandidater, alla kandidater ställs riksomfattande upp i hela landet. För detta val grundades inga valmansföreningar.

Fjorton partier ställde upp kandidater i parlamentsvalet, totalt 227. Av kandidater var 140 män och 87 kvinnor. Av de 16 nuvarande EU-ledamöter är 11 fortsättningsvis på förslag i kommande val. Av alla kandidater var 14 riksdagsmän. Det maximala antal kandidater som godkänns i lagen (20) ställdes upp av GRÖNA, VÄNST, CENT, SDP, SFP, SAML, FKP, KA samt KD:s och SAF:s valförbund. Utöver ovannämnda partier ställdes kandidater upp också av LIB, PFF, SI och SKS. KA (För de fattigas väl), SI (Finland - Fosterland) och SKS (Finlands Folkets Blåvita) deltar för första gången som nya partier i Europaparlamentsvalet, LIB var senast med i valet 1996.

Kandidaternas åldersstruktur avvek inte mycket från föregående europaparlamentsval. Majoriteten av kandidaterna har fyllt 40 år eller mer. I detta val är kandidaternas medelålder 45,6 år, ungefär ett år mindre än i föregående europaparlamentsval.

Antalet kandidater efter kön och parti i Europaparlamentsvalet 2004

  Tot. CENT SDP SAML VÄNST GRÖNA KD SFP SAF FKP LIB PFF SKS SI KA
Totalt 227 20 20 20 20 20 15 20 5 20 15 12 8 12 20
Män 140 11 11 10 10 9 9 11 5 14 13 10 8 12 7
Kvinnor 87 9 9 10 10 11 6 9 - 6 2 2 - - 13
EU-parl. 11 3 3 2 1 2 - - - - - - - - -
Riksd.män 14 2 4 1 2 2 2 1 - - - - - - -

 

Kandidater efter kön och parti i Europaparlamentsvalet (%)

kuva


Senast uppdaterad 1.6.2004

Kontaktuppgifter:
Valstatistik
Telefon (09) 1734 1
E-post: vaalit.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Instruktion för hänvisning:

Statistik: (none) [e-publikation].
(none), Uppställning av kandidater vid Europaparlamentsvalet 2004 . Helsinki: (none) [hänvisat: 19.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/2004/euvaa_2004_2004-06-01_kat_002_sv.html