Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Specialundervisning på deltid, stödundervisning, biträdes- och tolkningstjänster som erhållits av grundskolelever med intensifierat eller särskilt stöd samt särskilda hjälpmedel år 2020 1)

Elevens stöd omfattar Elever med intensifierat stöd
Andel av antalet elever med intensifierat stöd, % Elever med särskilt stöd
Andel av antalet elever med särskilt stöd, % Elever med intensifierat eller särskilt stöd Andel av antalet elever med intensifierat eller särskilt stöd, %
Specialundervisning på deltid 53 726 77,5 23 671 46,3 77 397 64,3
Stödundervisning 39 964 57,7 21 447 42,0 61 411 51,0
Biträdes-
tjänster
25 867 37,3 28 959 56,7 54 826 45,5
Tolkningstjänster 1 832 2,6 2 788 5,5 4 620 3,8
Särskilda hjälpmedel 3 662 5,3 5 029 9,8 8 691 7,2
1) Intensifierat och särskilt stöd som eleven fått kan innehålla flera stödformer, t.ex. både specialundervisning på deltid och biträdes- och/eller tolkningstjänster.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 08.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2020, Tabellbilaga 2. Specialundervisning på deltid, stödundervisning, biträdes- och tolkningstjänster som erhållits av grundskolelever med intensifierat eller särskilt stöd samt särskilda hjälpmedel år 2020 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2020/erop_2020_2021-06-08_tau_002_sv.html