Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 10.6.2009

Fler elever till specialundervisning, färre fick specialundervisning på deltid

Hösten 2008 hade drygt åtta procent av grundskoleleverna, dvs. 47 300 elever, flyttats till specialundervisning. Även om antalet grundskoleelever minskade, ökade antalet elever som flyttats till specialundervisning med 1 200 från året innan. Ökningen har pågått i mer än tio år. Under läsåret 2007-2008 fick 22 procent av eleverna, dvs. 126 300 grundskolelever, specialundervisning på deltid. Antalet elever i specialundervisning på deltid minskade med 2 400 från läsåret innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Andelen elever som flyttats till specialundervisning var störst i landskapen Södra Karelen och Päijänne-Tavastland och minst i landskapet Åland. Andelen elever som fått specialundervisning på deltid var störst i landskapet Södra Savolax och minst likaså på Åland. Antalet elever i specialundervisning på deltid minskade relativt sett mest i landskapet Lappland.

Hösten 2008 hade något över hälften av de elever som förts över till specialundervisning integrerats helt eller delvis i grupper inom den allmänna undervisningen och något under hälften fick undervisning i specialgrupper i grundskolan och i specialskolor. Det finns tydliga regionala skillnader i anordnandet av specialundervisning.

Hösten 2007 var 15 500 av de studerande inom yrkesutbildning specialstuderande, dvs. 6 procent. Av dem studerade ungefär hälften inom området teknik eller samfärdsel. Inom yrkesutbildning för unga var nästan 12 procent specialstuderande. Uppgifterna om den yrkesinriktade specialundervisningen för år 2008 färdigställs i december 2009.

Andelen grundskoleelever överförda till specialundervisning resp. med specialundervisning på deltid av alla grundskoleelever 1995-2008, % 1)

1) Av de elever som fick specialundervisning på deltid finns jämförbara uppgifter tillgängliga för åren 2001-2007 (t.ex. år 2007 refererar till läsåret 2007-2008). Antalet elever som flyttats till specialundervisning och antalet elever som får specialundervisning på deltid kan inte summeras, eftersom en del av dem som flyttats till specialundervisning också får specialundervisning på deltid.

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen, (09) 1734 2375 koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 10.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2008/erop_2008_2009-06-10_tie_001_sv.html