Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Lediga arbetsplatser efter ägarform på arbetsstället 2020/I - 2021/I

  År/Kvartal Förändring
   2020/I    2021/I 2020/I - 2021/I
Ägarform      
Totalt 63 300 59 500 -3 900
Privat företag 43 500 43 100 -300
Kommun eller samkommun 12 900 8 500 -4 500
Staten 1 600 1 600 0
Organisation, förening eller stiftelse 2 900 3 200 300
Någon annan 2 500 3 100 700

Källa: Undersökning om lediga arbetsplatser 2021, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Wallenius 029 551 2749, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 19.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Undersökning om lediga arbetsplatser [e-publikation].
ISSN=1798-226X. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 3. Lediga arbetsplatser efter ägarform på arbetsstället 2020/I - 2021/I . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atp/2021/01/atp_2021_01_2021-05-19_tau_003_sv.html