Ämnen
Transport och turism

Sjötransporter minskade med 7 procent i december 2023

meddelande | Utrikes sjöfart 2023, december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i december år 2023 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,6 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 7 procent jämfört med december år 2022. Exporten minskade med 2 procent och var 3,8 miljoner ton. Importen minskade med 10 procent och var 3,8 miljoner ton. I passagerartrafiken transporterades 1,1 miljoner personer, vilket är 77 procent av nivån före koronapandemin.

Viktiga punkter

 • Volymen av utrikes sjötransporter uppgick till totalt 7,6 miljoner ton i december 2023.
 • Volymen av utrikes sjötransporter minskade med 7 % i december 2023 jämfört med december 2022.
 • I transportmedel transporterades 1,0 miljoner ton gods och i containrar 0,9 miljoner ton gods i december 2023.
 • I passagerartrafiken transporterades i december 2023 1,1 miljoner personer, vilket är 77 % av nivån före koronapandemin.
 • Inga transporter registrerades via Saima kanal i december 2023.

Inom utrikes sjöfarten transporterades mest oljeprodukter i december

Största delen av sjötransporterna var i december 2023 oljeproduktertransporter. Totalt transporterades 1,4 miljoner ton oljeprodukter. Importen av oljeprodukter uppgick till 0,5 miljoner ton och exporten till 0,9 miljoner ton. Näst mest transporterades styckegods, 1,0 miljoner ton, samt råolja, 0,9 miljoner ton.

Varuslagen med högst importöverskott var råolja, stenkol och koks samt oarbetade mineraler och cement. Varuslagen med högst exportöverskott var sågat virke, plywood och faner samt gödselmedel.

Mätt i volymen av varutransporter var de största hamnarna i storleksordning Sköldvik, HaminaKotka, Helsingfors, Brahestad och Raumo.

Av sjötransporterna transporterades totalt 2,0 miljoner ton i containrar och transportmedel, dvs. 26 procent av alla transporter. I transportmedel transporterades 1,0 miljoner ton gods och i containrar 0,9 miljoner ton gods.

Av de gods som transporterades med transportmedel transporterades 0,6 miljoner ton i lastbilar och 0,4 miljoner ton i släpvagnar. Utöver de transportmedel som användes för godstransport transporterades 137 947 personbilar som tillhörde passagerare samt 1 891  bussar.

Totalt transporterades 64 469 containrar, vilket motsvarar 116 421 TEU-enheter.

I passagerartrafiken transporterades totalt 1,1 miljoner personer

I passagerartrafiken transporterades i december 2023 totalt 1,1 miljoner personer. Mellan Finland och Estland reste 645 443 personer, mellan Finland och Sverige 402 230 personer och mellan Finland och Tyskland 9 191 personer. Jämfört med december 2022 antalet passagerare ökade med 2 procent. Jämfört med december 2019 var antalet passagerare dock bara 77 procent.

I december 2023 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Utrikes sjötransporter efter hamn och varuslag, 2023M12

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Varuslag
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transportmedel
 • Riktning
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Trafiktyp
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Hamn
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Land
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Transportmedel
 • Riktning
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Land
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Varuslag
 • Land
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Trafiktyp
 • Riktning
 • Varuslag
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Riktning
 • Land
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Hamn
 • Land
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
Tidsperiod:
månad
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Henna Ylimaa
överaktuarie
029 551 3832
Ansvarig avdelningschef