Ämnen
Samhällsekonomi

Exporten av tjänster minskade och importen ökade under andra kvartalet 2023

meddelande | Utrikeshandel med varor och tjänster 2023, 2:a kvartal

Enligt Statistikcentralen minskade värdet av exporten av tjänster med 4 procent under andra kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Värdet av importen av tjänster ökade med 4 procent under samma period. Värdet av exporten av tjänster var 7,5 miljarder euro och värdet av importen 10,2 miljarder euro under andra kvartalet 2023.

Viktiga punkter

  • Exporten av varor och tjänster minskade med 2,4 miljarder euro (-8 %) under andra kvartalet 2023 jämfört med året innan.
  • Värdet av importen av varor och tjänster minskade betydligt mer än exporten, med 3,9 miljarder euro (-12 %).
  • Värdet av varuimporten minskade med 4,3 miljarder euro och värdet av varuexporten med 2,1 miljarder euro. Värdet av varuexporten var 2,3 miljarder euro högre än värdet av varuimporten.
  • Nedgången i priserna på varor jämfört med rekordsiffrorna året innan minskade värdet av utrikeshandeln. Uppgifter om utrikeshandelsvolymen finns i statistiken nationalräkenskaper, kvartalsvis.
  • Tjänstebalansen fortsatte att minska under andra kvartalet och var 2,6 miljarder euro negativ. Exporten av tjänster minskade i synnerhet på grund av att exporten av IKT-tjänster minskade. Importen av tjänster ökade i sin tur i synnerhet till följd av finländarnas resor utomlands.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
18.09.2023

Export och import av varor och tjänster efter tjänstepost 2013Q1-2023Q2

18.09.2023

Export och import av varor och tjänster efter region 2013Q1-2023Q2

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
18.09.2023

Utrikeshandeln efter tjänstepost 2020Q2-2023Q2

18.09.2023

Utrikeshandeln efter region 2020Q2-2023Q2

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Tjänstepost
  • Region
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Tjänstepost
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Tjänstepost
  • Region
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Joonas Pohja
överaktuarie
029 551 3898
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef