Ämnen
Transport och turism

I vägtrafiken dog 17 personer i oktober 2023

meddelande | Statistik över vägtrafikolyckor 2023, oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet vägtrafikolyckor med personskada 257 i oktober 2023. I dessa dog 17 och skadades 323 personer. Antalet döda var 6 fler än i oktober 2022 och antalet skadade 51 fler. Uppgifterna har jämförts med motsvarande preliminära uppgifter från året innan.

Viktiga punkter

 • Av dem som dog färdades 7 med personbil, 1 med motorcykel och 1 med lastbil.
 • 4 fotgängareoch 3 cyklister dog. Dessutom dog en annan person som använde väg.
 • Av de döda var 12 män och 5 kvinnor.

Vägtrafikolyckor i januari-oktober

Under januari-oktober 2023 var totalantalet vägtrafikolyckor med personskada 2 460. I olyckorna dog 151 och skadades 3 035 personer. Antalet döda var 5 färre och antalet skadade 155 färre än under motsvarande period år 2022. Av dem som dog färdades 74 med personbil, 12 med paketbil, 1 med moped, 19 med motorcykel och 1 med lastbil. I vägtrafiken dog 19 fotgängare och 15 cyklister. Ytterligare dog 10 andra personer som använde väg.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  • Typ av olycka
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Typ av olycka
  • Trafikant
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  • Ålder
  • Kön
  • Region
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  • Ålder
  • Region
  • Kön
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Hastighetsbegränsning
  • Typ av olycka
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Typ av olycka
  • Hastighetsbegränsning
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Region
  • Vägtyp
  • Olycksplats
  • Trafikant
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Region
  • Vägtyp
  • Inblandad
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Vägtyp
  • Region
  • Inblandad
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Veckodag
  • Ljusförhållanden
  • Hastighetsbegränsning
  • Vägtyp
  • Väglag
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Trafikant
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:
  Använda klassificeringar:
  • Region
  Tidsperiod:
  månad
  Uppdaterad:

  Kommande publikationer

  Bakgrundsuppgifter

  Dokumentation
  Instruktion för hänvisning

  Statistikexperter

  Förfrågningar i första hand
  Sinikka Virtanen
  aktuarie
  029 551 3352
  Övriga experter
  Ansvarig avdelningschef