Ämnen
EnergiMiljö och naturTransport och turism

Värdet av energiimporten ökade med 93 procent under första kvartalet 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, 1:a kvartal
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Ändringsmeddelande

Import- och exportvolymerna av el korrigerades i sin helhet för 2015 års del.
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick den finska importen av olika energiprodukter till 4,1 miljarder euro i januari–mars år 2022, vilket är 93 procent mer än året innan. Mest energiprodukter importerades från Ryssland, vars andel av importvärdet var 47 procent. Värdet av exporten av energiprodukter ökade med 64 procent jämfört med året innan.

Huvudpunkter

 • Importen av energiprodukter till Finland uppgick till ett värde av 4,1 miljarder euro under första kvartalet 2022. Av energiprodukterna importerades mest råolja, till ett värde av 1,7 miljarder euro.
 • Värdet av importen av naturgas ökade med 59 % under första kvartalet 2022, även om volymen sjönk med 67 % jämfört med året innan. Värdet av importen av stenkol ökade med 83 % medan volymen minskade med 7,5 %.
 • Värdet av importen av råolja ökade med 91 % under första kvartalet 2022, även om volymen bara ökade med 2,8 %.
 • Värdet av elimporten fördubblades under första kvartalet år 2022, även om mängden importerad el bara ökade med 1,4 %.
 • Värdet av energiexporten var 1,7 miljarder euro, vilket är 64 % mer än året innan. Mest exporterades motorbensin (578,8 miljoner euro) och mellandestillat (481,7 miljoner euro).

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
01.07.2022

Energi import, värde 2015Q1-2022Q1*

01.07.2022

Energi export, värde 2015Q1-2022Q1*

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
01.07.2022

Energi import och export, kvantitet 2022Q1*

01.07.2022

Energi import och export, värde 2022Q1*

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik (ton)
 • Energiprodukt
 • Riktning
 • Land
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik (ton)
 • Land
 • Energiprodukt
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aira Hast
överaktuarie
029 551 3394
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef