Ämnen
Företag

Omsättningen inom industrin ökade med 30,8 procent i juni 2022

Statistik:
Referensperiod:
2022, juni
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin (TOL BCD) med 30,8 procent i juni 2022 jämfört med juni 2021. Omsättningen inom industrin har ökat oavbrutet fr.o.m. januari 2021.

Huvudpunkter

 • Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin ökade i juni med 30,8 % från året innan.
 • Den säsongrensade omsättningen inom industrin ökade i juni med 2,5 % från föregående månad.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.08.2022

Årsförändring av arbetsdagskorrigerade omsättning i näringsgrenar inom tillverkning, % (TOL 2008)

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
15.08.2022

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom huvudnäringsgrenarna tillverkning

15.08.2022

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrins näringsgrenar

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Variabel
 • Näringsgren
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Variabel
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jussi Haavisto
överaktuarie
029 551 3341
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef