Ämnen
Miljö och naturFöretag

Finländarnas utsläpp av växthusgaser och föroreningar minskade år 2020

Statistik:
Referensperiod:
2020
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen finländarnas växthusgasutsläpp minskade år 2020. Också utsläppen av föroreningar minskade något. Finländarnas växthusgasutsläpp i Finland och utomlands uppgick till 49 miljoner ton, dvs. 14 procent mindre än året innan. De viktigaste orsakerna till nedgången var att utsläppen från transport och magasinering minskade med 31 procent och att utsläppen från energiförsörjningen minskade med 21 procent.

Huvudpunkter

  • Växthusgasutsläppen minskade med 14 % år 2020.
  • Utsläppen av kväveoxider och kolmonoxid minskade med omkring en femtedel år 2020.
  • Utsläppen inom transport och magasinering minskade med nästan en tredjedel och inom energiförsörjningen med omkring en femtedel.
  • Minskningen av utsläppen förklaras av effekterna av coronapandemin, som särskilt gällde transport och magasinering. Utsläppen från energiförsörjningen minskade till följd av det varma vädret.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Näringsgren (TOL2008) och hushåller
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juuso Peltola
överaktuarie
029 551 2330
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef