Ämnen
Samhällsekonomi

Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2022, 1:a kvartalet

Statistik:
Referensperiod:
2022, 1:a kvartal
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
databasoffentliggörande

Ändringsmeddelande

Uppgifterna om förädlingsvärde i löpande priser (arbetsdagskorrigerade, säsongrensade och trend) har korrigerats. Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Huvudpunkter

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Transaktion
  • Bransch
Uppdaterad:
22.06.2022
Använda klassificeringar:
  • Bransch
  • Transaktion
Uppdaterad:
22.06.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Samu Hakala
överaktuarie
029 551 3756
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef