Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Konkurser och företagssaneringar

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kony/index_sv.html
Ämnesområdet: Rättsväsende
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över konkurser och företagssaneringar beskriver anhängiggjorda och slutbehandlade konkursansökningar. Uppgifterna offentliggörs månatligen, kvartalsvis och årligen.

Uppgiftsinnehåll

Klassificeringar

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppdateringsfrekvens

Färdigställs eller offentliggörs

Tidsserie

Nyckelord

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kony/yht_sv.html


Senast uppdaterad 15.02.2022