Ämnesval

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ava/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Ämnesvalsstatistiken innehåller uppgifter om ämnesval i grundskolor och gymnasier.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken över ämnesval i grundskolan omfattar uppgifter om grundskoleelevernas ämnesval (livsåskådningsämnen, språk).

Statistiken över ämnesval i gymnasieutbildningen omfattar uppgifter om de studerandes ämnesval (livsåskådningsämnen, språk, matematik) som slutfört gymnasieutbildningen (de som avlagt gymnasiets hela lärokurs).

Klassificeringar

Statistiken omfattar de klassificeringar som beskriver läroanstalterna, olika områdesklassificeringar samt Statistikcentralens och undervisningsförvaltningens klassificeringar resp. internationella klassificeringar av utbildningsområde och -stadium

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistikcentralen samlar in uppgifter för ämnesvalsstatistiken via internet med hjälp av elektroniska webblanketter. Uppgifterna för statistiken över ämnesval i grundskolan samlas in från alla grundskolor i Finland i samband med insamlingen av uppgifter om grundskolorna. Uppgifterna för ämnesvalsstatistiken över gymnasieutbildningen samlas in genom en separat insamling av uppgifter från alla läroanstalter som ger gymnasieutbildning. I båda fallen är det fråga om totalmaterial.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Ämnesvalsstatistik produceras årligen både över grundskolan och gymnasieutbildningen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna om ämnesval i grundskolan blir färdiga i maj följande år och uppgifterna om ämnesval i gymnasieutbildningen i december samma år.

Tidsserie

Statistiken över ämnesval i grundskolan och gymnasieutbildningen har framställts av Statistikcentralen sedan år 1994. Vid granskningen av tidsserien bör förändringar inom ämnesområdet beaktas.

Nyckelord

elever, grundskola, gymnasium, läroavtalsutbildning, studerande, utbildning, ämnesval

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ava/yht_sv.html


Senast uppdaterad 06.09.2019