Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusindeksin kyselyssä tiedonantajilta kerätään neljännesvuosittain tieto henkilöstön ja työpanoksen määrästä, palkkakustannuksista sekä sosiaalikustannusten tariffista eli sosiaalivakuutusmaksujen prosenttiosuudesta palkkasummasta. Teollisuudessa tiedot eritellään palkkausmuodon (tunti- vs. kuukausipalkkaiset), palvelualalla osa-aikaisuuden mukaan.

Useimmilla toimialoilla otos poimitaan vähintään 30 palkansaajaa työllistävien yritysten joukosta. Pienyritysvaltaisilla toimialoilla (rakentaminen, tukku- ja vähittäiskauppa, majoitus- ja ravitseminen, kiinteistöala, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelut) perusjoukkoon kuuluvat vähintään 20 palkansaajaa työllistävät yritykset. Otosta päivitetään vuosittain. Otoksen koko on yhteensä runsaat 2 000 yritystä.

Vastaa kyselyyn

Vastaathan 2.5.2023 mennessä!

Työvoimakustannusten neljännesvuositilaston tavoitteena on kuvata tehdyn työtunnin kustannusten muutosta lyhyellä aikavälillä. Työvoimakustannusten seuranta on tärkeää mm.
Suomen kilpailukyvyn kannalta, ja tilasto on merkittävä tietolähde niin kansallisesti kuin EU-tasollakin. Tilastotietojen luotettavuuden kannalta jokainen vastaus on tärkeä.


Näin vastaat

Vastausohjeet

Vastaa verkossa

Kirjaudu lomakkeelle painikkeesta Siirry vastaamaan joko Suomi.fi-tunnistautumisen kautta tai Tilastokeskuksen lähettämillä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. ⁠Katso lisätietoja osiosta Tunnistautumisohjeet.

Voit tutustua tiedonkeruuseen ohjetiedostoista löytyvien vastausohjeiden avulla. Lisäohjeita löydät myös verkkolomakkeelta.

Edellisen neljänneksen tiedot voi tallentaa teollisuus- ja palvelulomakkeella vain siinä tapauksessa, kun ne puuttuvat kokonaan. Muussa tapauksessa edellisen ja sitä vanhempien neljännesten tiedot tulee toimittaa ohjetiedostoista löytyvällä Excel-vastauslomakkeella suojattuna sähköpostina Tilastokeskukseen osoitteeseen tvkindeksi@stat.fi. Suojatun sähköpostin lähettäminen: https://turvaviesti.tilastokeskus.fi/
Ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen

Tunnistautumisohjeet

Vastaajille lähetetyt kirjeet

Olemme lähettäneet kyselyn vastaajille kirjeen, kun kysely alkoi. Tutustu kirjeeseen!

Tarvitsetko apua?

Apua vastaamiseen
Käyttäjätunnukset ja salasanat
Tiedustelut tietosisällöstä

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Mihin tietoja käytetään?
Mitä hyötyä yrityksellemme on osallistumisesta kyselyyn?
Miten toimitaan, kun yritys lopettaa toimintansa tai jatkaa uudella Y-tunnuksella?
Miten tilastoon vastataan tehdyt tunnit ja palkat, kun tunnit on tehty tiedusteluneljänneksen aikana, mutta niitä koskevat palkat maksetaan myöhemmin?
Miten ilmoitetaan palvelusvuosilisä?
Missä kohdassa ilmoitetaan takautuvat palkankorotukset?
Missä kohdassa ilmoitetaan muut takautuvasti maksettavat palkanerät?
Missä kohdassa ilmoitetaan etukäteen maksettu palkka loma-ajalta?
Pitääkö sosiaalivakuutusmaksujen summassa huomioida esim. alle 18-vuotiaat ja yli 68-vuotiaat?
Miten ilmoitetaan lomarahan vaihtaminen vapaaksi?
Miten lomakkeella ilmoitetaan, että toimihenkilön työskentely pääsiäispäivänä korvataan seuraavalla viikolla kahden päivän mittaisella palkallisella vapaalla?
Miten työaikapankin tunteja ja palkkoja käsitellään?
Miten synteettinen optio ilmoitetaan?

Tulevat eräpäivät

Tätä kyselyä toistetaan säännöllisin väliajoin.

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Vastaamisen eräpäivä:

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Vastaamisen eräpäivä:

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Vastaamisen eräpäivä:

Tietosuoja, oikeudet ja velvollisuudet

Kaikki tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsiteltäessä huolehditaan siitä, ettei kenenkään yksityisyys tai liike- tai ammattisalaisuus vaarannu. Jokainen Tilastokeskuksen palveluksessa oleva on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Tietosuoja
Tiedonantovelvollisuudesta vapauttaminen

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.