Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloVäestö ja yhteiskuntaTerveys ja sosiaaliturva

894 000 henkilöä oli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä vuonna 2021

tiedote | Elinolotilasto 2022

Tilastokeskuksen mukaan 16,3 % kotitalousväestöstä eli 894 000 henkilöä oli vuonna 2021 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Riskissä olevien määrä kasvoi 117 000 henkilöllä vuodesta 2020. Henkilö on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä, jos hänen kotitaloutensa on pienituloinen, vajaatyöllinen tai kotitaloudessa esiintyy vakavaa aineellista ja sosiaalista puutetta.

Keskeisiä poimintoja

  • 894 000 henkilöä oli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä vuonna 2021. Riskissä olevien määrä kasvoi 117 000 henkilöllä edeltävästä vuodesta.
  • Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrä kasvoi vuonna 2021 erityisesti pienituloisuuden kasvun seurauksena. Pienituloisten määrä kasvoi noin 100 000 henkilöllä.
  • Puolet köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista oli ainoastaan pienituloisia, ja vajaa neljännes oli sekä pienituloisia että vajaatyöllisiä.
  • Toimeentulovaikeuksia kokevia oli 6,1 % kotitalousväestöstä vuonna 2022. Osuus kasvoi hieman vuodesta 2021, jolloin se oli 5,9 %.

Suurin osa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista henkilöistä oli ainoastaan pienituloisia

Köyhyys- tai syrjäytymisriskiin riittää, että yksikin kolmesta riskistä toteutuu, mutta ne voivat olla myös yhtäaikaisia. Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrää kasvatti vuonna 2021 erityisesti suhteellisen pienituloisuuden kasvu noin 100 000 henkilöllä. Pienituloisia oli 697 000 eli 12,7 % kotitalousväestöstä.

Suurin osa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista oli ainoastaan pienituloisia. Heitä oli 448 000 henkilöä eli 8,2 % kotitalousväestöstä. Samanaikaisesti pienituloisia ja vajaatyöllisiä oli 199 000 henkilöä eli 3,6 % kotitalousväestöstä, ja ainoastaan vajaatyöllisiä oli 144 000 henkilöä eli 2,6 %. Vajaatyöllisten määrä kasvoi edellisvuodesta noin 55 000 henkilöllä. Noin 1,9 % kotitalousväestöstä kuului kotitalouteen, jossa esiintyi vakavaa aineellista ja sosiaalista puutetta.

Köyhyys- tai syrjäytymisriskin aikasarja on korjattu vuodesta 2018 alkaen

Tilastokeskus on korjannut köyhyys- tai syrjäytymisriski-indikaattorin aikasarjaa määritelmässä tapahtuneen muutoksen takia. Tilastovuodesta 2020 alkaen vajaatyöllisyyden määritelmä uudistui, ja samanaikaisesti indikaattorin laskennassa käytettävien lähtötietojen määritelmä muuttui. 

Tilastokeskus on korjannut vuosia 2018 ja 2019 koskevat tiedot uuden määritelmän mukaisiksi, ja aikasarja on julkaistu vertailukelpoisena vuodesta 2018 alkaen. Indikaattorin määritelmämuutoksesta tarkemmin tietoa tilaston dokumentaatiossa.

Toimeentulovaikeuksia koki 6,1 % kotitalousväestöstä vuonna 2022

6,1 % henkilöistä kuului vuonna 2022 toimeentulovaikeuksia kokeviin kotitalouksiin eli sellaisiin kotitalouksiin, joilla oli suuria vaikeuksia tai vaikeuksia saada tulot riittämään pakollisiin menoihin. Osuus oli hieman suurempi kuin vuonna 2021, jolloin se oli 5,9 %. Eniten toimeentulovaikeudet kasvoivat yhden huoltajan kotitalouksissa, joissa asuvista henkilöistä suuria vaikeuksia ja vaikeuksia kokeneiden osuus kasvoi 13,9 %:sta 18 %:iin.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Kotitalouden elinvaihe
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Kotitalouden elinvaihe
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Kotitalouden elinvaihe
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Tuloryhmä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Tuloryhmä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Kotitalouden elinvaihe
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Uudet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Kaisa-Mari Okkonen
yliaktuaari
029 551 3408
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.