Aiheet
Väestö ja yhteiskunta

Perheiden määrä väheni vuonna 2021

tiedote | Perheet 2021

Korjaus

Perheet-tilaston julkistusta korjattu
Lue lisää korjauksesta

Korjaus

Perheet-tilaston vuoden 2021 tiedotteen pääkohtia korjattu
Lue lisää korjauksesta

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 1 465 978 perhettä. Perheiden määrä väheni 1 675 perheellä, kun se edellisvuonna kasvoi 285 perheellä. Kun vuonna 1990 yleisin perhetyyppi oli aviopari ja lapsia, oli vuonna 2021 yleisin perhetyyppi aviopari ilman lapsia. Aviopari ja lapsia -perheiden määrä on vähentynyt tasaisesti. Vastaavasti ilman lapsia elävien avio- ja avoparien määrä on kasvanut.

Keskeisiä poimintoja

 • Suomessa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 1 465 978 perhettä.
 • Vuoden 2021 lopussa yleisin perhetyyppi oli aviopari ilman lapsia.
 • Lapsiperheitä oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 553 613.
 • Vuonna 2021 lapsiperheistä 9 % oli uusperheitä.

Perheväestön osuus pienenee

Vuonna 2021 perheisiin kuului 72 % väestöstä eli 3 982 792 henkilöä, mikä on 14 271 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Perheisiin kuuluvien osuus on pienentynyt tasaisesti. Vuonna 1990 perheisiin kuului 82 % väestöstä. Perheiden keskikoko vuonna 2021 oli 2,72 henkilöä, kun se vuonna 1990 oli kolme henkilöä.

Lapsiperheitä on yhä vähemmän

Lapsiperheeseen kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Lapsiperheitä oli vuonna 2021 yhteensä 553 613. Määrä pieneni edellisestä vuodesta 2 439 perheellä. Vähennys on 189 suurempi kuin edellisvuonna. Lapsiperheisiin kuului 37 % väestöstä eli 2 054 677 henkilöä. Lapsiperheissä oli yhteensä 1 012 300 alaikäistä lasta, mikä on 8 584 edellisvuotta vähemmän.

Lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku oli 1,83. Luku on pysynyt vakaana lasten määrän pienenemisestä huolimatta. Lapsiperheistä 43 % oli yksilapsisia ja 39 % kaksilapsisia. Lapsiperheistä 18 % oli sellaisia, joissa oli vähintään kolme alaikäistä lasta.

Noin joka kymmenes lapsiperhe on uusperhe

Lapsiperheistä 9 % oli uusperheitä. Uusperheessä on vähintään yksi alle 18-vuotias vain toisen vanhemman lapsi. Vuoden 2021 lopussa uusperheitä oli 49 622. Uusperheiden määrä väheni 560 perheellä edellisestä vuodesta ja oli alle 50 000 ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2003. Uusperheissä on huomioitu ainoastaan eri sukupuolta olevien parien perheet. Uusperheissä oli keskimäärin 2,07 lasta eli hieman enemmän lapsia kuin lapsiperheissä yleensä. Uusperheiden lapsista 60 % oli äidin mukanaan tuomia, 11 % isän mukanaan tuomia ja 29 % uusperheen vanhempien yhteisiä lapsia.

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
 • Perhetyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Perhetyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Perhetyyppi
 • Henkilöluku
 • Alue
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
 • Perhetyyppi
 • Lasten lukumäärä
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Miehen/vanhemman puolison ikä
 • Perhetyyppi
 • Vaimon/nuoremman puolison ikä
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Ikä
 • Alue
 • Perheasema
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
 • Perhetyyppi
 • Ikä
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Vaimon/nuoremman puolison kansalaisuus
 • Miehen/vanhemman puolison ikä
 • Perhetyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Miehen/vanhemman puolison kansalaisuus
 • Vaimon/nuoremman puolison ikä
 • Perhetyyppi
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Perhetyyppi
 • Vaimon/nuoremman puolison syntymävaltio
 • Miehen/vanhemman puolison ikä
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Perhetyyppi
 • Miehen/vanhemman puolison syntymävaltio
 • Vaimon/nuoremman puolison ikä
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
info@stat.fi
Marjut Pietiläinen
erikoistutkija
029 551 2798
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.