Världsstatistikdagen

Den första Världsstatistikdagen firades 20.10.2010 på initiativ av FN:s generalförsamling. Dagen firades på många olika sätt i fler än hundra länder.

Målen för dagen är att betona betydelsen av tillförlitlig information i vardagstänkandet och beslutsfattandet, att göra statistik bekant för allmänheten samt att öka den officiella statistikens synlighet och kännedomen om den.

FN:s statistikkommission har rekommenderat att statistikdagen i fortsättningen firas vart femte år.