Sektorindelningen 2012

Från huvudgrupper till lägre nivå och definitioner:

S.1 Totala ekonomin
S.2 Utlandet