Landskapen 2019

Information om klassificeringen

Användningssyfte

Syftet med regionindelningarna i statistiken är att beskriva regionala variationer av fenomenen och regionstrukturen. I likhet med de flesta regionindelningarna baserar sig landskapsindelningen på en administrativ regional indelning. Statsrådet beslöt om landskapsindelningen våren 1992.

Fr.o.m. september 1997 motsvarar landskapens områden områdena för de landskapsförbund som representerar dem. Landskapsförbunden sköter intressebevakningen för kommunerna på sitt område och ansvarar för den regionala utvecklingen i sitt verksamhetsområde. Genom statsrådets principbeslut (6.2.1997) var landskapsförbundens områdesindelning underlag för statens regionförvaltningsmyndigheters indelning i områden.

Namnen på landskapen

Statsrådet fastställde genom sitt beslut 26.2.1998 landskapens namn på finska och svenska. Beslutet trädde i kraft 1.3.1998. Namnen på landskapsförbunden motsvarar fr.o.m. 1.1.1999 namnen på landskapsförbunden med undantag av Tavastlands förbund.

Inrikesministeriet har utarbetat en rekommendation (december 1998) som gäller landskapens namn på engelska, tyska och franska. Enligt huvudprincipen används de nationella namnen på landskapen. Undantag är dock Lappland, Österbotten, Mellersta Finland och Karelen, som redan har vedertagna motsvarigheter på olika språk. I de nordiska språken används det svenskspråkiga namnet på landskapet. Om man behöver lägga till ordet landskap som ett allmänt begrepp till namnet, är strukturen följande på svenska och engelska: Etelä-Pohjanmaan maakunta - landskapet Södra Österbotten - (the) region of South Ostrobothnia.

Internationell bakgrund

Landskapsindelningen är en klassificering för nationella behov.

Ändringar från tidigare version

1.1.2016 Vaala kommun (785) överförs från landskapet Kajanaland (18) till landskapet Norra Österbotten (17). 1.1.2013 Suomenniemi (775) anslöts till S:t Michel (491) och området för den tidigare kommunen Suomenniemi överfördes från landskapet Södra Karelen (09) till landskapet Södra Savolax (10). Kiikoinen (254) anslöts till Sastamala (790) och området för den tidigare kommunen Kiikoinen överfördes från landskapet Satakunta (04) till landskapet Birkaland (06) 1.1.2011 Landskapet Östra Nyland (20) anslöts till landskapet Nyland (01). 1.1.2010 Himanka (095) anslöts till Kalajoki kommun (208) och området för den tidigare kommunen Himanka överfördes från landskapet Mellersta Österbotten (16) till landskapet Norra Österbotten (17). 1.1.2009 Gränsen mellan Östra Nyland (20) och Nyland (01) ändrades när en del av Sibbo anslöts till Helsingfors. 1.1.2007 Till följd av att Längelmäki (443) upphörde ändrades landskapsgränsen, då en del av området i Längelmäki överfördes från landskapet Birkaland (06) till landskapet Mellersta Finland (13). Områdena i Längelmäki anslöts till Jämsä (182, Mellersta Finland) och Orivesi (562, Birkaland). Området som anslöts till Orivesi är 300 kvadratkilometer stort och området som anslöts till Jämsä 197,6 km2. Enligt uppgiften om folkmängden efter situationen år 2004 övergick 64 procent (1 088 personer) av invånarna i Längelmäki kommun till det område som anslöts till Jämsä och 36 procent (612 personer) till det område som anslöts till Orivesi. 1.1.2005 Punkalaidun (619) överfördes från landskapet Satakunta (04) till landskapet Birkaland (06). Ändringen beaktas i statistikgrenar som framställs på nationell nivå. I de statistikgrenar som skickas till Eurostat beaktas inte ändringen, eftersom uppgifterna som levereras dit följer NUTS-klassificeringen. (NUTS är EU:s gemensamma klassificering av statistiska områden, som uppdateras högst vart tredje år.) 1.1.2016 Kangaslampi (212) överfördes från landskapet Södra Savolax (10) till Norra Savolax (11). 1.1.2001 när Kuorevesi (299) ansluts till Jämsä (182) på grund av kommunsammanslagningen överförs en del av den tidigare kommunen Kuorevesi (299) från landskapet Birkaland till landskapet Mellersta Finland. 1.3.1998 landskapen fick sina officiella namn. Två landskap bytte namn i detta sammanhang: Det nya namnet på landskapet Tavastland (05) är Egentliga Tavastland. Det nya namnet på Vasa kustregion (15) är Österbotten.