Landskap 2008

01 Nyland
20 Östra Nyland
02 Egentliga Finland
04 Satakunta
05 Egentliga Tavastland
06 Birkaland
07 Päijänne-Tavastland
08 Kymmenedalen
09 Södra Karelen
10 Södra Savolax
11 Norra Savolax
12 Norra Karelen
13 Mellersta Finland
14 Södra Österbotten
15 Österbotten
16 Mellersta Österbotten
17 Norra Österbotten
18 Kajanaland
19 Lappland
21 Åland