7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
7Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät
71Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat)
72Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat
73Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät
74Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät
75Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym.

7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät

Soveltavat ammattialaan liittyvää erikoisosaamista mm. rakennusten rakentamiseen ja kunnossapitämiseen; metallin valmistamiseen, metallirakenteiden pystyttämiseen; työstökoneiden säätämiseen; koneiden, laitteiden tai työkalujen valmistamiseen, asentamiseen, kunnossapitämiseen ja korjaamiseen; paino- tai tulostustöiden tekemiseen; elintarvikkeiden ja tekstiilien valmistamiseen; sekä metalli- ja muiden esineiden sekä käsityötuotteiden valmistamiseen.

Työ voidaan tehdään käsin tai käsikäyttöisillä tai muilla työkaluilla fyysisten ponnistusten tai työajan vähentämiseksi tai tuotteiden laadun parantamiseksi. Tehtävät edellyttävät tuotantoprosessin eri vaiheiden, lopputuotteen luonteen ja käyttötarkoituksen ymmärtämistä sekä käytettävien materiaalien ja työvälineiden hallintaa. Useimmissa tämän pääluokan ammateissa tarvitaan ISCOn toisen taitotason valmiuksia.

Tehtäviin kuuluu yleensä: rakennusten ja muiden rakennelmien rakentaminen ja korjaaminen; metalli-, puu-, lasi-, tekstiili- ym. käsityötuotteiden tekeminen; työstökoneiden asetusten tekeminen; teollisuuskoneiden ja laitteiden (ml. moottorit ja ajoneuvot) sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, tarkkuusinstrumenttien ja muiden instrumenttien asentaminen, huoltaminen ja korjaaminen; painotöiden valmistaminen; elintarvikkeiden jalostus; jalokivien, kotitalous- ja muiden arvometalliesineiden, taideteollisten tuotteiden, keramiikkaesineiden ja muiden vastaavien tuotteiden valmistaminen. Tehtäviin voi kuulua toisten työntekijöiden ohjaaminen.

Pääluokkaan 7 luokitellaan myös sellaiset itsensä työllistävät ammattityöntekijät, jotka toimivat yksinyrittäjinä, tai joiden palveluksessa on vain muutama työntekijä, mutta että liiketoiminnan johtaminen ei ole tehtävien pääasiallinen sisältö.


Tähän kuuluu:
- 71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat)
- 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat
- 73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät
- 74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät
- 75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym.

Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: