53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät
53Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät
531Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat
532Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat

53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät

Hoitavat, ohjaavat ja avustavat lapsia, vanhuksia, toipilaita ja vammaisia laitoksissa ja asumispalvelujen yksiköissä. Suoriutuminen useimmissa tämän ryhmän ammateissa edellyttää yleensä ISCOn taitotason kaksi valmiuksia.

Tehtäviin kuuluu yleensä: vanhusten, toipilaiden ja vammaisten avustaminen ja tukeminen liikkumisessa, peseytymisessä ja muissa henkilökohtaisissa tarpeissa; lasten avustaminen yksilöllisesti sosiaalisten taitojen oppimisessa; ohjaaminen ja osallistuminen toimintoihin, jotka tukevat lasten fyysistä, sosiaalista, emotionaalista ja älyllistä kehitystä koulussa ja esiopetuksessa; raportointi terveydenhoito- ja sosiaalipalvelutyöntekijöille ja informointi mahdollisista huolenaiheista; lääkinnällisten välineiden puhdistamista ja sterilointia; hammaslääkärin avustamista hoitotoimenpiteissä; lääkkeiden valmistamista ja jakelua farmaseuttien opastuksella; potilaiden ohjaamista liikuntaharjoituksissa ja hierominen.


Tähän kuuluu:
- 531 Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat
- 532 Lähihoitajat, muut terveidenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat

Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: