33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
3 Asiantuntijat
33Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat
331Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat
332Myynti- ja ostoagentit
333Yrityspalveluiden välittäjät
334Hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit
335Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet

33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat

Toimivat laskenta- ja taloustoimen teknisissä tehtävissä sekä henkilöstön kehittämiseen, rahoitusinstrumenttien myyntiin ja ostoon liittyvissä tehtävissä. Mukaan luetaan myös työntekijät, jotka tar-joavat liiketoimintapalveluja kuten tulliasiointia, kokoussuunnittelua, työnvälittämistä, kiinteistöjen tai bulkkitavaran ostoa ja myyntiä tai toimivat esiintyjien kuten urheilijoiden tai taiteilijoiden agentteina. Suoriutuminen useimmissa tämän 2-numerotason ammateissa edellyttää ISCOn taitotason kolme vaatimuksia.

Tehtäviin kuuluu yleensä: arvopapereiden, osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja muiden rahoitusinstrumenttien ja valuutan osto- ja myyntimääräysten kirjaaminen ja välittäminen; luotto- ja lainahakemusten käsittely lainapäätöksiä varten; taloustoimien kirjaaminen rekistereihin kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti, kirjanpidon erityisasiantuntijoiden ohjauksessa; avustaminen matemaattisten, tilastollisten, vakuutusmatemaattisten, kirjanpidollisten ja vastaavien laskelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa; rahoitusinstrumenttien myyminen ja ostaminen.


Tähän kuuluu:
- 331 Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat
- 332 Myynti- ja ostoagentit
- 333 Yrityspalveluiden välittäjät
- 334 Hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit
- 335 Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet

Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: