Suomi maailman kärjessä

Suomi on maailmassa pieni maa. Suomen väestö on vain 0,07 prosenttia maailman väestöstä ja pinta-ala saman verran maailman pinta-alasta. Mutta pienikin voi ponnistaa maailman kärkeen, ja niin Suomi on tehnyt: kansainvälisissä hyvien asioiden maavertailuissa Suomi on usein kärkijoukossa muiden Pohjoismaiden kanssa.

Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi keräsimme listan näistä vertailuista, joissa Suomi on maailman kärjessä. Vertailut puhuvat puolestaan: Suomi on hyvä maa.

Yhteiskunta

Suomi on maailman vakain valtio.
The Fund for Peace, Fragile States Index 2017

Suomi on maailman vapain maa, Norjan ja Ruotsin ohella.
Freedom House, Freedom in the World 2017

Suomi on maailman turvallisin maa.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017

Suomessa on maailman paras hallinto.
Legatum Institute, The Legatum Prosperity Index 2017: Finland

Suomessa on maailman vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Organized crime

Suomessa on maailman riippumattomin oikeuslaitos.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Judicial independence

Suomalaiset äänestävät tanskalaisten ohella vapaimmissa ja luotettavimmissa vaaleissa.
Pippa Norris ja Max Grömping, The Year in Elections, 2017 Mid-Year Update (The Electoral Integrity Project, Sydneyn yliopisto & Harvardin yliopisto)

Suomen poliisi ja sisäinen turvallisuus ovat kokonaisuutena maailman toiseksi parhaat.
The International Police Science Association, World Internal Security and Police Index

Suomessa on maailman kolmanneksi vähiten korruptiota.
Transparency International, Corruption Perceptions Index 2016

Suomi on maailman kolmanneksi vaurain maa.
Legatum Institute, The Legatum Prosperity Index 2017: Finland

Suomessa omistusoikeuden suoja on maailman toiseksi paras.
Center for data innovation, The Global Competitiveness Report 2017–2018: Property Rights

Suomessa viranomaistiedon saatavuus on EU:n parasta.
Maailman talousfoorumi (WEF), The State of data innovation in the EU: Freedom of information

Suomessa on maailman vakaimmat pankit.
Maailman talousfoorumi (WEF),The Global Competitiveness Report 2017-2018: Soundness of banks

Suomalaisilla on maailman eniten henkilökohtaista vapautta ja valinnan vapautta.
The Social Progress Imperative, 2017 Social Progress Index: Finland

Suomessa on maailman kolmanneksi paras lehdistönvapaus.
Toimittajat ilman rajoja, 2017 World Press Freedom Index: Ranking

Suomi on maailman toiseksi paras sosiaalisen kehityksen maa.
The Social Progress Imperative, 2017 Social Progress Index: Finland

Suomi on Tanskan ja Ruotsin jälkeen sosiaalisesti oikeudenmukaisin EU-maa.
D. Schraad-Tischler & C. Schiller: Social Justice in the EU – Index Report 2017 (Bertelsmann Stiftung 2017) (Bertelsmann Stiftung 2017)

Suomi on rikkaista maista kolmanneksi kehitysmyönteisin köyhiä maita tukevien politiikkatoimien vertailussa.
Centre for Global Development, The Commitment to Development Index (CDI)

Suomi on inhimillisen hyvinvoinnin vertailussa maailman paras maa.
Sustainable Society Index, Main results 2016

Suomi on maailman kolmanneksi paras maa laillisuusperiaatteen noudattamisessa.
The World Justice Project, Rule of Law Index 2016

Suomi on Tanskan ohella maailman paras maa ihmisten perusoikeuksien suojelemisessa.
The World Justice Project, Rule of Law Index 2016

Tyytyväisyys ja luottamus

Suomi on maailman viidenneksi onnellisin maa.
Sustainable Development Solutions Network, World Happiness Report 2017

Suomalaiset ovat eurooppalaisista toiseksi tyytyväisimpiä elämäänsä.
Eurostat, Percentage of the population rating their satisfaction as high, medium or low

Suomalaiset ovat EU:n kansalaisista tyytyväisimpiä asumiseensa.
Eurostat, Percentage of the population rating their satisfaction as high, medium or low

Suomalaisilla on EU:n kansalaisista toiseksi yleisimmin läheinen, johon turvautua tarvittaessa.
Eurostat, Persons having someone to rely on in case of need

Suomalaisten luottamus poliisiin on suurinta ja luottamus poliittiseen järjestelmään sekä oikeusjärjestelmään toiseksi suurinta Euroopassa.
Eurostat, Average rating of trust

Suomalaisten luottamus muihin ihmisiin on toiseksi suurinta Euroopassa.
Eurostat, Average rating of trust

Suomessa kuluttajien luottamus talouteen on Euroopan vahvinta.
Euroopan komissio, Business and consumer surveys

Suomessa kärsitään liiallisesta työtaakasta neljänneksi harvimmin OECD-maissa.
OECD, How's Life? 2017: Measuring Well-being, Incidence of job strain

Tasa-arvo

Suomi on maailman kolmanneksi tasa-arvoisin maa.
Maailman talousfoorumi (WEF), Global Gender Gap Index 2017

Suomessa sukupuolten osallistuminen työelämään on toiseksi tasa-arvoisinta EU:ssa.
The European Institute for Gender Equality (EIGE), Gender Equality Index 2017: Work / Participation

Suomalaisnaisten tasa-arvo työelämässä on maailman neljänneksi paras.
The Economist, The Glass-Ceiling Index 2017

Suomessa valta on jakautunut sukupuolille kolmanneksi tasa-arvoisimmin EU:ssa.
The European Institute for Gender Equality (EIGE), Gender Equality Index 2017: Power   

Suomessa on Euroopan maista kolmanneksi eniten naisia kansanedustajina.
Inter-Parliamentary Union (IPU), Women in Politics 2017

Suomessa on OECD-maiden neljänneksi alhaisin köyhyysaste.
OECD, Society at a Glance 2016: Poverty

Suomessa on OECD-maiden viidenneksi pienimmät tuloerot.
OECD, Society at a Glance 2016: Income inequality

Ympäristö

Suomi pärjää maailman parhaiten ympäristön kehitystä ja tilaa kuvaavassa vertailussa.
Yalen yliopisto, Environmental performance index

Suomessa on maailman kolmanneksi puhtainta ilmaa.
Ilmatieteen laitos, WHO: Suomen ilma maailman kolmanneksi puhtainta

Suomi on vesivaroiltaan maailman rikkain maa.
Keelen yliopisto, The Water Poverty Index: an International Comparison

Suomalaisten veden kulutus suhteessa uusiutuviin vesivaroihin on maailman viidenneksi pienintä.
C. Kroll: Sustainable Development Goals: Are the rich countries ready? (Bertelmann Stiftung 2015)

Suomessa on maailman pienin riski altistua luonnononnettomuuksille, Bahrainin, São Tomén ja Príncipen sekä Singaporen ohella.
Inter-Agency Standing Committee (IASC) ja Euroopan komissio, INFORM Global Risk Index Results 2018

Suomessa on eniten metsiä Euroopassa.
FAO, Global Forest Resources Assessment

Koulutus ja henkinen pääoma

Suomessa on toiseksi eniten maailmassa inhimillistä pääomaa.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Human Capital Report: Human Capital Index 2017

Suomen peruskoulutus on maailman parasta. 
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017-2018: Primary Education

Suomalaisen korkeakoulutuksen laatu on maailman kolmanneksi paras.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Higher education and training / Quality of education

Suomi on OECD-maiden kärkimaa koulutuksessa.
OECD, Better Life Index: Education

Suomalainen koulutus vastaa tulevaisuuden tarpeisiin kolmanneksi parhaiten maailmassa.
Economist Intelligence Unit (EIU) & Yidan Prize, Worldwide Educating for the Future Index

Suomi sijoittuu elinikäisen oppimisen vertailussa EU-maista kolmanneksi.
Euroopan komissio, European Innovation Scoreboard 2017: Lifelong learning

Suomi on maailman lukutaitoisin maa.
J. W. Miller ja M. C. McKenna, World's Most Literate Nations: Rank Breakdown

Suomalaiset aikuiset ovat toiseksi parhaita luku- ja laskutaidoissa OECD-maissa.
OECD, How's Life? 2017: Measuring Well-being, Education and skills, adult skills

Suomalaiset ovat Euroopan toiseksi ahkerimpia kirjaston käyttäjiä.
The European Bureau of Library, Public Libraries – Statistics

Tietoyhteiskunta ja kilpailukyky

Suomi hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi toiseksi parhaiten maailmassa.
Maailman talousfoorumi (WEF), Global Information Technology Report 2016: Networked Readiness Index

Suomi on maailman neljänneksi innovatiivisin maa.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Innovation

Suomessa julkisten palvelujen tarjonta verkossa on toiseksi parasta Euroopassa.
Euroopan komissio, The Digital Economy and Society Index 2017: Suomi

Suomessa osallistuminen työnantajan tarjoamaan koulutukseen on Euroopan korkeinta.
Eurofound, Euroopan työolotutkimus 2015

Suomessa on Euroopan vahvin digitaalinen osaamispääoma.
Euroopan komissio, The Digital Economy and Society Index 2017: Suomi

Suomen digitaalinen kilpailukyky on maailman neljänneksi paras.
IMD, IMD World Digital Competitiveness Ranking 2017

Suomessa on OECD-maista toiseksi eniten langattomia laajakaistaliittymiä sataa henkeä kohti.
OECD, Wireless mobile broadband subscriptions

Suomalaiset käyttävät eniten mobiilidataa liittymää kohti.
OECD, Digital Economy Outlook 2017

Suomessa on maailman toiseksi eniten mobiililaajakaistaliittymiä asukasta kohti.
OECD, Digital Economy Outlook 2017

Suomalaisilla yrityksillä on OECD-maista yleisimmin omat verkkosivut.
OECD, Digital Economy Outlook 2017

Suomi on Euroopan kolmanneksi paras maa yritystoiminnalle.
European Chamber, Best European countries for business 2017

Suomessa on maailman kolmanneksi paras talousympäristö liiketoiminnan kasvulle.
Grant Thornton, Global Dynamism Index 2015

Suomessa yritysten eettiset toimintatavat ovat maailman toiseksi parhaat.
Maailman talousfoorumi (WEF), The Global Competitiveness Report 2017–2018: Corporate Ethics 

Suomi on toiseksi paras maa puhtaan teknologian alalla. (Vertailussa 40 maata.)
WWF & Cleantech Group, The Global Cleantech Innovation Index 2017

Suomen kestävä kilpailukyky on maailman neljänneksi paras.
SolAbility, The Global Sustainable Competitiveness Index 2017

Lasten hyvinvointi ja koulunkäynti

Suomi on maailman toiseksi oikeudenmukaisin maa lapsille.
Unicef, UNICEFin tutkimus: Tanska oikeudenmukaisin maa lapsille

Suomi on maailman toiseksi paras maa olla tyttö.
Pelastakaa lapset, Every last girl: Girl’s opportunity index

Suomessa lapsilla on maailman kolmanneksi turvatuin lapsuus.
Pelastakaa lapset, Stolen Childhood: End of Childhood, Report 2017

Suomalaiset nuoret (1115-vuotiaat) ovat hyvinvointivaltioiden nuorista neljänneksi tyytyväisimpiä elämäänsä.
Unicef, Child Well-being in Rich Countries: A comparative overview

Suomalaiset 15-vuotiaat ovat samanikäisistä OECD-maiden nuorista kolmanneksi tyytyväisimpiä elämäänsä.
OECD, PISA 2015 Results, Students’ Well-Being

Suomalaisten neljäsluokkalaisten luonnontieteiden osaaminen on OECD-maiden toiseksi parasta.
M. O. Mullis, I. V. S. Mullis, P. Foy & M. Hooper, TIMSS 2015 International Results in Science

Suomalaiset 15-vuotiaat ovat OECD-maiden joukossa toiseksi parhaita lukutaidossa ja kolmanneksi parhaita luonnontieteissä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö, PISA 2015: Suomalaisnuoret edelleen huipulla, pudotuksesta huolimatta

Terveys

Suomi on maailman 20 kärkimaan joukossa vastasyntyneiden elinajanodotteessa. Erot kärjen joukossa ovat pieniä.
WHO, Life expectancy

Suomessa syntyy OECD-maista vähiten lapsia alipainoisena (alle 2500 g).
OECD, Low birth weight

Suomessa äitien ja lasten hyvinvointi on maailman toiseksi parasta.
Pelastakaa lapset, State of the World´s Mothers 2015, 16th annual report

Suomessa on maailman kolmanneksi pienin imeväiskuolleisuus (alle vuoden ikäisenä kuolleet).
YK, SDG Indicators, Infant mortality rate

Suomessa sattuu vähiten äitiyskuolemia maailmassa.
WHO, World Health Statistics 2017: Monitoring health for the SDGs

Suomessa on OECD-maiden toiseksi alhaisin kokonaiskuolleisuus syöpään.
OECD, Health at a Glance 2016. Mortality from cancer

Suomessa aikuisten tupakointi on kolmanneksi harvinaisinta OECD-maissa.
OECD, Health at a Glance 2016: Adults smoking daily

Pääkaupunki

Helsinki on kolmanneksi paras kaupunki asua ja elää. (Vertailussa 65 kaupunkia.)
Metropolis, The Best Cities to Live in (2016)

Helsinkiläiset ovat tukholmalaisten ohella EU:n pääkaupunkien asukkaista tyytyväisimpiä asuinpaikkaansa.
Euroopan komissio, Quality of Life in European Cities 2015

Helsinki on maailman toiseksi houkuttelevin kaupunki startup-yrityksille.
Nestpick, Startup Cities Index

Helsinki on kolmanneksi paras kaupunki osaavan työvoiman hankkimisessa.
INSEAD, Global Cities Talent Competitiveness Index 2017 Rankings: Top Ten

Helsinki on kolmanneksi paras kaupunki teknologian, innovaation ja yritystoiminnan suhteen. (Vertailussa 40 kaupunkia.)
J. Gibson, M. Robinson & S. Cain, CITIE – City Initiatives for Technology, Innovation and Entrepreneurship (Nesta, Accenture & Catapult 2015)

Helsinki tukee eurooppalaisista kaupungeista neljänneksi parhaiten digitaalisia yrityksiä ja yrittäjiä.
Nesta, European Digital City Index

Helsingissä on Euroopan suurista kaupungeista helpointa ja miellyttävintä liikkua. (Vertailussa 20 kaupunkia).
Politico, Urban Mobility Index

Helsinkiläiset ovat EU:n pääkaupunkien asukkaista toiseksi tyytyväisimpiä kulttuuripalveluihin.
Eurostat, Satisfaction with cultural facilities in EU capital cities

Helsinki on maailman rehellisin kaupunki.
Valitut Palat, Most Honest Cities

Helsinki-Vantaan lentokenttä on maailman paras.
Travellink, Helsinki-Vantaan lentoasema on maailman paras

Ja näissäkin me olemme maailman kärkeä

Suomessa on kolmanneksi eniten tilaa ihmistä kohden Euroopassa.
Eurostat, Population density, persons per km²

Suomessa on EU:n puhtainta ruokaa.
Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto (EFSA), The 2015 European Union report on pesticide residues in food

Suomalaiset juovat henkeä kohti eniten kahvia maailmassa.
International Coffee Organization, Coffee Trade Statistics

Suomalaiset juovat henkeä kohti eniten maitoa maailmassa.
Maito ja terveys, Maidon kulutus maailmalla 2015

Suomella on eniten kesäolympiamitaleja asukasta kohti.
Medals per Capita, Total Medals per Capita: All Time (Summer)

Suomalaisten aikuisten englannin kielen taito on 72 maan vertailussa viidenneksi paras.
Education First (EF), The world's largest ranking of countries by English skills

Suomen passi on maailman kolmanneksi vaikutusvaltaisin. Sillä pääsee matkustamaan ilman viisumia 175 maahan.
Henley & Partners, Visa Restriction Index

Suomi on maailman kolmanneksi paras matkakohde vuonna 2017.
Lonely Planet, Best in Travel 2017: Top Countries

Suomessa on toiseksi eniten saaria maailmassa.
WorldAtlas, Which Country Has the Most Islands?

Päivitetty 30.1.2018