Uutisia 29.9.2020

Tutkijoiden käyttöön julkaistu uusi tulorekisteriaineisto

Tilastokeskus on julkaissut tutkimuskäyttöön laajan ja ajantasaisen tulorekisteriaineiston, joka mahdollistaa muun muassa palkkasummien kehityksen tutkimisen koronakriisin aikana.

Tutkimuskäyttöön tarkoitettu uusi tulorekisteriaineisto (aineistonimi: TAX_INCOMES tulorekisteri) sisältää maksukohtaisia tulotietoja vuoden 2019 alusta lähtien. Sen avulla voi muodostaa tuoreen tilannekuvan yrityksistä ja työmarkkinoista, esimerkiksi työsuhteista ja maksetuista palkoista. Aineistoa päivitetään kuukausittain.

Tulorekisteriaineiston tiedot ovat yhdisteltävissä muihin aineistoihin, joissa on mukana henkilöiden ja yritysten suojatut tunnisteet. ”Tiedot ovat pseudonymisoituja, joten suora tunnistaminen ei ole aineistosta mahdollista. Tulorekisteriaineisto on alkuvaiheessa laaja ja käsittelemätön, mutta tulevaisuudessa on tarkoitus saada tutkijoiden saataville myös helppokäyttöisempi aineisto”, sanoo Tutkijapalveluiden ryhmäpäällikkö Aino Tylli.

Tulorekisteriaineistoa on jo käytetty keväästä alkaen Helsinki GSE:n (Graduate School of Economics) talouden tilannehuoneessa, joka tuottaa tietoa koronaviruksen vaikutuksista talouteen talouspoliittisen päätöksenteon tueksi. Hankkeessa on tehty monipuolista analyysiä esimerkiksi palkkasummien kehityksestä toimialoittain ja alueittain. ”Hankkeen tutkijoiden kokemuksista on ollut hyötyä laajempaan käyttöön julkaistavan tutkimusaineiston suunnitellussa”, Aino Tylli mainitsee.

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää henkilöiden reaaliaikaiset, maksukohtaiset palkka- ja työsuhdetiedot. Vuoden 2021 alusta lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Tulorekisterin käytännön toteutuksesta vastaa Verohallinto. Tilastokeskus saa tulorekisterin tietoja tilastointitarkoituksiin ja voi tilastolain nojalla luovuttaa salassa pidettäviä tietoja tieteellistä tutkimusta ja yhteiskuntaoloja koskevaa tilastollista selvitystä varten. Tilastokeskus hyödyntää tulorekisterin tietoja muun muassa yritys- ja palkkatilastoissa sekä tulonjakoa ja työssäkäyntiä koskevissa tilastoissa.

Tutkimustarkoituksiin tarjolla useita valmisaineistoja

Tilastokeskuksen tutkijapalveluista on saatavilla tutkimustarkoituksiin useita valmisaineistoja henkilö- ja yritysaineistoista. Eri aihealueiden aineistot ovat yhdisteltävissä yhtenäisesti suojatuin tunnuksin ja ne soveltuvat useisiin tutkimusteemoihin. Aineistokuvaukset ovat nähtävissä Taika-tutkimusaineistokatalogissa.

Suojatut valmisaineistot ovat käytettävissä tietoturvallisen Fiona-etäkäyttöjärjestelmän kautta käyttöluvan perusteella. Yksittäisten henkilöiden ja yritysten tietosuoja on varmistettu aineistojen pseudonymisoinnilla, tietosuojatarkastuksilla sekä tietojen käyttöä ja julkaisemista koskevilla sopimusehdoilla.

Lisätietoja: tutkijapalvelut@tilastokeskus.fi

Tilastokeskuksen tutkimuskäyttöön tarjoamien aineistojen kuvaukset
Tulorekisteri.fi

Jaa