Uutisia 18.10.2019

Tilastokeskus rekrytoi neljä ylijohtajaa tukemaan uudistumisessa

Tilastokeskuksessa on käynnistynyt toiminnan ja organisaation uudistus. Uudistuksen tavoitteena on muuttaa toimintaa ja työnteon tapoja niin, että Tilastokeskus pystyisi vastaamaan entistä paremmin asiakkaidensa tarpeisiin sekä ennakoimaan nopeammin yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia.

Uudistustarpeita tunnistettiin Tilastokeskuksen strategiatyön yhteydessä käydyissä sidosryhmäkeskusteluissa. Monet tarpeista johtuvat myös laajemmista toimintaympäristön muutoksista.

Tilastokeskus uudistuu vaiheittain. Tässä vaiheessa Tilastokeskuksen strategiseen johtoon rekrytoidaan neljä ylijohtajaa. He tulevat johtamaan neljää uutta strategisen tason johtamiskokonaisuutta, jotka ovat tietoprosessi, kumppani- ja ekosysteemisuhteet, mahdollistajapalvelut sekä kehittäminen ja digitalisaatio.  

Rekrytoitavat neljä ylijohtajaa muodostavat Tilastokeskuksen pääjohtajan kanssa Tilastokeskuksen uuden strategisen johdon. Strateginen johto tulee suunnittelemaan ja toteuttamaan kehittämistä ja uudistuksen seuraavia vaiheita pääjohtajan rinnalla yhdessä henkilöstön kanssa. Johtajien odotetaan aloittavan tehtävässään vuoden 2020 alussa.

Tilastokeskus haluaa kehittyä 800 asiantuntijan voimin tilastojen tuottajasta vaikuttavan tiedon tarjoajaksi ja tukea tiedon entistä tehokkaampaa käyttöä yhteiskunnassa.

"Meidän käytössämme on valtava määrä yhteiskunnassa syntyvää tietoa. Uudistuksessa kantavana ajatuksenamme on, että tiedon käsittelyyn liittyvä osaaminen ja tieto voitaisiin saada tulevaisuudessa entistä paremmin yhteiskunnan hyödyksi", kertoo Tilastokeskuksen pääjohtaja Marjo Bruun.

Ylijohtajien tehtäviin voi hakea valtiolle.fi-palvelun kautta.

Marjo Bruunin blogi-kirjoitus: Tarkempi kuva tulevaisuudesta – tehdään se yhdessä (18.10.2019)

Lisätietoja: pääjohtaja Marjo Bruun, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Jaa