Uutisia 20.1.2020

Tilastokeskus liittyi tulorekisterin palkkatietojen käyttäjiin

Tulorekisterin palkkatietojen käyttö laajeni merkittävästi vuoden 2020 alusta. Tilastokeskuksen lisäksi oikeuden tietojen käyttöön saivat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala, Työllisyysrahasto (aikuiskoulutusetuudet), vahinkovakuutusyhtiöt, työttömyyskassat, kunnat ja kuntayhtymät, Tapaturmavakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, työsuojeluviranomainen sekä Ahvenanmaan maakunta ja sen viranomaiset.

Tilastokeskus tulee hyödyntämään tulorekisterin sisältämiä tietoja laajasti tilastotuotannossaan. Tulorekisteristä saatava palkkatietojen aineisto tulee korvaamaan vaiheittain lukuisia nykyisiä Verohallinnolta saatavia aineistoja sekä mahdollisuuksien mukaan myös monia erillisillä tiedonkeruilla kerättäviä tietoja.

Tulorekisterin käyttöönoton myötä palkkatietoja koskeva aineisto tulee olemaan aiempaa ajantasaisempaa. ”Lisäksi aineisto on kaikkia palkansaajia koskeva totaaliaineisto, joka sisältää muuan muassa aiemmin useasta tilastosta puuttuneet pienten yritysten tai tilapäisen ulkomaisen työvoiman palkkatiedot”, sanoo kehittämispäällikkö Reetta Moilanen. Jatkuvasti päivittyvä aineisto sisältää myös nykyistä paremmat tiedot esimerkiksi kausityöläisten, opiskelijoiden ja eläkeläisten palkoista ja työssäkäynnistä.

Tilastokeskuksessa tulorekisteriaineistoa käytetään ensimmäisenä palkkasummakuvaajissa, kun maaliskuussa julkaistaan tammikuuta 2020 koskevia tietoja. Tämän jälkeen aineistoa otetaan käyttöön rakenne- ja tilinpäätöstilaston palkkatietojen tuotannossa sekä kansantalouden tilinpidossa.

Tämän vuoden aikana aineiston laatua tarkkaillaan lisäksi monen muun tilaston tuotannossa. Tavoitteena on, että nykyisiä tiedonkeruutietoja voitaisiin korvata tulorekisteriaineistolla muun muassa sektoreittaisissa palkkatilastoissa, palkkarakennetilastossa, työssäkäyntitilastossa, työvoimakustannus- ja ansiotasoindekseissä, tulonjakotilastossa ja työvoimatutkimuksessa.

Vapaaehtoisten tietojen ilmoittaminen vähentää erillisiä tiedonkeruita

Jotta tulorekisterin tietoja voidaan hyödyntää tilastotuotannossa täysimääräisesti, tulisi aineiston sisältää kattavasti myös vapaaehtoisesti annettavia täydentäviä lisätietoja. Tällaisia tilastotuotannon kannalta tärkeitä lisätietoja ovat muun muassa henkilön työtehtävää kuvaava ammattinimike tai toimipaikka.

”Jos työnantajat eivät ole ilmoittaneet näitä tietoja ollenkaan tulorekisteriin tai ne on vain osittain ilmoitettu, Tilastokeskus joutuu jatkossakin tekemään yrityksille erillisiä tiedonkeruita riittävän laadukkaan tilastotuotannon varmistamiseksi”, toteaa Reetta Moilanen.

Tulorekisteriaineisto tuo mahdollisuuksia tilastotuotantoon

Tulorekisteriaineisto luo mahdollisuuksia kokonaan uusien tietojen ja tilastojen tuotantoon. Lisäksi aineiston käyttöönotto voi tuoda muutoksia tilastojen sisältöihin ja niiden käyttämiin käsitteisiin. Tilastotuotannon lisäksi tulorekisteriaineistoa on tarkoitus yhdistää muihin Tilastokeskuksen aineistoihin ja muodostaa kokonaan uusia aineistoja tutkimuskäyttöön.

Tiedotamme kaikista tulorekisterin tuomista muutoksista sekä Tilastokeskuksen verkkosivuilla että tarkemmin kunkin tilaston tai tiedonkeruun omalla sivulla.

Tarkemmin aiheesta Tieto&Trendit-artikkeleissa:
Tulorekisterin käyttöönotto haastaa ja uudistaa laajasti tilastotuotantoa
Tulorekisterin ammattitiedoilla suuri merkitys tilastoinnille

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Reetta Moilanen p. 029 551 2709, tilastopäällikkö Matti Simpanen p. 029 551 3512