Nyheter 17.3.2020

Statistikcentralens verksamhet under coronavirusepidemin

Coronavirusepidemin medför ändringar i Statistikcentralens verksamhet. Målet är att säkerställa produktionen av de statistikgrenar som är viktigast ur samhällets synvinkel. För att försäkra oss om det kommer vi att göra ändringar i vår statistikproduktion samt i våra datainsamlingar och tjänster. Vi informerar om ändringarna på webbplatsen stat.fi och i de sociala medierna. Dessutom informerar vi separat våra samarbetspartner och kunder.

Statistikcentralens statistik och tjänster finns på webbplatsen www.stat.fi. Informationstjänsten hjälper dig att hitta statistikuppgifter per telefon 029 551 2220 eller per e-post: info@stat.fi. Du kan också fråga oss om statistik på webblanketten Fråga om statistik.

Förfrågningar:
Statistikdirektör Mari Ylä-Jarkko (statistikproduktion), tfn 029 551 3310
Statistikdirektör Jan Nokkala (statistikproduktion), tfn 029 551 3706
Direktör för informationstjänst Hannele Orjala (kommunikation och information), tfn 029 551 3582
förnamn.efternamn@stat.fi

Dela