Uutisia 4.11.2020

Riistaonnettomuuksien määrä kasvussa - marraskuu on pahin onnettomuuskuukausi 

Tieliikenteen riistaonnettomuuksia on sattunut kuluvana vuonna selvästi viime vuosia enemmän. Sen sijaan hirvionnettomuuksia on kirjattu aiempaa vähemmän. Eniten riistaeläinonnettomuuksia tapahtuu vuosittain marraskuussa. 

Tammi-syyskuussa riistaonnettomuuksia sattui yhteensä 8 402. Edellisvuoden vastaavaan aikaan onnettomuuksia kirjattiin 8 048 ja vuoden 2018 tammi-syyskuussa 7 349. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kokeellisesta riistaonnettomuustilastosta. 

Hirvionnettomuuksia vähemmän, henkilövahinkojen osuus kasvussa

Hirvionnettomuuksien määrä on laskenut kuluvana vuonna. Syyskuuhun mennessä onnettomuuksia oli sattunut 969. Viime vuonna hirvionnettomuuksia kirjattiin tammi-syyskuussa yhteensä 1351. 

Tieliikenteen riistaonnettomuudet ja hirvionnettomuudet tammi–syyskuussa vuosina 2018–2020

2018 riistaonnettomuuksia 7394, hirvionnettomuuksia 1338 2019 riistaonnettomuuksia 8048,	hirvionnettomuuksia 1351 2020 riistaonnettomuuksia 8402,	hirvionnettomuuksia 969.

Vaikka hirvionnettomuuksien määrä on laskenut, onnettomuudet ovat olleet aiempaa vakavampia. Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien osuus on ollut kuluvana vuonna aiempaa suurempi. Tieliikenneonnettomuustilaston mukaan tammi-syyskuussa hirvionnettomuuksissa tapahtui 72 loukkaantumista tai kuolemaan johtanutta henkilövahinkoa. Henkilövahinkojen ja onnettomuuksien suhde on ollut tänä vuonna korkeampi (7,4 %) kuin kolmena edellisenä vuonna, jolloin osuus on vaihdellut 5,9 ja 7,2 prosentin välillä. 

”Tilastojen mukaan noin 40 % vuoden riistaonnettomuuksista tapahtuu vuoden viimeisen neljänneksen aikana ja hirvionnettomuuksissakin osuus on noin kolmannes. Marraskuu on synkin onnettomuuskuukausi, joten nyt kannattaa olla liikenteessä todella tarkkana”, yliaktuaari Matti Kokkonen muistuttaa.

 

Tieliikenteen riistaonnettomuudet kuukausittain 2017–2020

Määrissä on pientä vuosittaista vaihtelua, mutta marraskuussa on kaikkina vuosina kirjattu eniten onnettomuuksia. Toisena on lokakuu, sen jälkeen toukokuu, joulukuu ja syyskuu.

Tilastokeskuksen julkaisema kokeellinen riistaonnettomuustilasto perustuu Suomen riistakeskuksen julkaisemiin riistanhoitoyhdistysten suurriistavirka-aputoiminnan tapahtumiin. 


Lisätietoja: 
Tilastokeskus, yliaktuaari Matti Kokkonen, 029 551 3770