Uutisia 12.9.2023

Polttonesteiden hinnat laskivat toisella neljänneksellä – kotitalouksien sähkö kallistui

Polttonesteiden kuluttajahinnat laskivat vuoden toisella neljänneksellä. Kesäkuussa bensiini maksoi 23 prosenttia ja diesel 24 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kevyt polttoöljy oli jopa 32 prosenttia halvempaa kuin vuosi sitten.

”Laskusta huolimatta polttonesteiden hinnat olivat yhä verrattain korkealla tasolla. Esimerkiksi bensan hinta on ollut vuosien 2010–2021 kesäkuussa keskimäärin 17–32 prosenttia matalampi kuin vuoden 2023 kesäkuussa”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Ville Maljanen sanoo.

Siinä missä polttonesteiden hinnat laskivat, kotitalouksien sähköstä maksama hinta nousi. Kotitalousasiakkaiden sähkö kallistui kulutetusta määrästä riippuen 9–17 prosenttia viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna.

Vähittäismarkkinoilta sähköä hankkivien yritys- ja yhteisöasiakkaiden sähkön kokonaishinta nousi vähän sähköä käyttävien toimijoiden kohdalla 3–6 prosenttia. Paljon sähköä käyttävillä yrityksillä ja yhteisöillä kokonaishinta laski 13–46 prosenttia.

”Näiden asiakkaiden sopimuksista suuri osa on pörssisidonnaisia. Sähköpörssi Nord Poolin Suomen aluehinta laski toisella neljänneksellä keskimäärin 55 prosenttia vuotta aiemmasta. Pörssihinnan lasku heijastui suoraan suurten sähkönkäyttäjien hintoihin”, Maljanen kertoo.

Pörssihinnan lasku johtui sähkön tarjonnan lisääntymisestä. Tarjonta kasvoi, kun Olkiluoto 3 aloitti kaupallisen toiminnan ja uusia tuulivoimaloita valmistui.

Maakaasun hinnan viime syksystä asti jatkunut lasku tasaantui vuoden toisella neljänneksellä. Kesäkuussa maakaasu jopa kallistui edeltävään kuukauteen verrattuna.

”Viime syksyn huippuhinnoista ollaan silti kaukana. Kesäkuussa maakaasu maksoi 59–74 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden syys-lokakuussa, jolloin hinta oli korkeimmillaan. Nesteytetyn maakaasun tarjonta on parantunut, ja kaasuvarastoja on saatu täytettyä.”

Maakaasun saatavuus heikentyi ja hinnat nousivat viime vuonna Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainassa. Putkikaasun tuonti Venäjältä Suomeen päättyi viime vuoden toukokuussa.

Lisätietoja:

Energian hinnat 2023, 2. vuosineljännes: tiedote
Yliaktuaari Ville Maljanen, 029 551 2691, ville.maljanen@stat.fi