Nyheter 1.9.2022

Pisa för vuxna kommer igen – ger ny information om bland annat finländarnas läskunnighet

Finland deltar för andra gången i OECD:s internationella undersökning om vuxnas färdigheter (PIAAC). Undersökningen är även känd som Pisa-undersökningen för vuxna och i den utreds de färdigheter som vuxna behöver i vardagen: läskunnighet, numeriska färdigheter samt problemlösningsförmåga. I undersökningen deltar 32 länder.

”PIAAC-undersökningen ger ny tillförlitlig trendkunskap om hur bland annat digitaliseringen och den teknologiska utvecklingen har förändrat våra färdigheter och om sambandet mellan dessa och ekonomiskt välstånd och social välfärd”, säger Juhani Rautopuro från Jyväskylä universitet, forskningsprofessor med ansvar för projektet.  

Statistikcentralen inleder datainsamlingen för undersökningen i början av september. Uppgifter samlas in från personer i åldern 16–65 år – sysselsatta, arbetslösa, pensionärer, hemmavarande och studerande.

Målsättningen är att intervjua 4 000 finskspråkiga och 200 svenskspråkiga personer. Datainsamlingen pågår till nästa vår och de första forskningsresultaten publiceras år 2024.

Utgående från resultaten kan utbildningen och kompetenserna utvecklas på ett mångsidigt sätt.

Undersökningens resultat kan användas av bl.a. finländska utbildare, beslutsfattare och forskare. Resultaten ger en kunskapsbas för planeringen av framtidens utbildnings- och arbetskraftspolitik.

Svaren från varje person som valts med i undersökningen är viktiga

”Varje person som valts med i undersökningen representerar ett stort antal finländare, så det är viktigt att så många som möjligt deltar i datainsamlingen. På så sätt får man en tillförlitlig bild av hela befolkningen”, säger överaktuarie Varpu Vuoristo, som ansvarar för datainsamlingen vid Statistikcentralen.

PIAAC-undersökningen finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet samt Arbets- och näringsministeriet. Undersökningen utförs av Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet och av Statistikcentralen.

Undersökningen genomfördes senast åren 2011–2012. Förkortningen PIAAC kommer från Programme for the International Assessment of Adult Competencies.    

Förfrågningar: forskningsprofessor Juhani Rautopuro tfn 040 805 4936 och projektforskare Joonas Mannonen tfn 040 658 3062 (undersökningens innehåll), överaktuarie Varpu Vuoristo tfn 029 551 2011 (datainsamlingen)

Exempel på uppgifter som används i undersökningen (pdf, på finska, inte tillgänglig)