Nyheter 28.2.2019

Ange så kompletta löneuppgifter som möjligt till inkomstregistret

Arbetsgivaren ska anmäla de löner som den betalar till inkomstregistret som infördes i början av år 2019.  Viktiga uppgifter för Statistikcentralen är noggranna specifikationer av löneposterna samt uppgifter som gäller heltids- och deltidsanställning, arbetsställe och yrke. När företagen också meddelar frivilliga uppgifter till inkomstregistret så kompletta som möjligt behöver man inte samla in dessa uppgifter från företagen med separata enkäter.

Hur får du ett arbetsställesignum?

Man kan ange antingen ett 9-siffrigt arbetsställesignum (arbetsställekod) eller adress för arbetsstället.

Arbetsställesignumet fås via adressen yritys.rekisteri@stat.fi. Hanteringen av begäran blir snabbare om också FO-numret anges tillsammans med företagets namn.

Hur hittar du rätt yrkesklass enligt Statistikcentralens TK10-koduppsättning?

Yrkesklassen enligt Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10 ) ska anges om inkomsttagaren är arbetsolycksfallsförsäkrad.

  1. Sök yrke och yrkesklass med hjälp av Statistikcentralens sökordstjänst. Välj Yrkesklassificering 2010
  2. Kontrollera att den stämmer överens med klassificeringslistan som används i inkomstregistret. Inkomstregistret använder sig av en egen yrkesklasskoduppsättning.

Stöd och anvisningar för val av Statistikcentralens yrkesklassificering TK10 fås vid behov av din egen olycksfallsförsäkrare.

Mera information om hur man anger yrkesklass på webbplatsen Inkomstregistret