Toimialoittainen yritystietopalvelu

Tilastokeskuksen toimialoittainen yritystietopalvelu sisältää monipuolisesti yritystoimintaa kuvaavia aineistoja. Palvelu tarjoaa välineitä elinkeinoelämän rakenteiden ja suhdanteiden tarkasteluun. Osa aineistosta on koko maan tasoista, osa ulottuu aina kuntatasolle saakka. Mukana on sekä nopeaa suhdannetietoa että laajoja vuosiaineistoja osakokonaisuuksina, joita voi tilata oman valinnan mukaan.

Palvelu soveltuu laajalle kohderyhmälle, muun  muassa yrityksille, aluekehittäjille, kunnille, rahoitus- ja vakuutussektorille, edunvalvontatahoille, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille. Palvelua käytetään Tilastokeskuksen PxWeb-tietokantasovelluksella, jonka avulla voidaan tutkia ja vertailla tietoja sekä tallentaa niitä omiin tietojärjestelmiin. Tietoja voidaan hyödyntää suunnittelussa, seurannassa ja päätöksenteossa.

 

Palvelussa on tarjolla sekä aluetasoista että kansainvälistä toimintaa kuvaavaa tietoa

Yritystietopalvelu sisältää tietoa kotimaahan ja ulkomaille suuntautuvasta liiketoiminnasta niin alueellisesti kuin koko maan tasolla. Palvelun koko maan tasoisia tietoja voidaan käyttää niin tiettyjen alojen edunvalvonnassa kuin laajassa tutkimuskäytössäkin.

Alueellisia tietoja sisältäviä osioita voidaan käyttää muun muassa alueellisen eriarvoistumisen tutkimiseen. Niistä on hyötyä myös rahoituksen kohdentamisessa, vaikuttavuus- ja suhdanneseurannassa.

Kokonaisuudessaan tiedoista saa perusteellisen kuvan yritystoiminnasta ja ne tukevat monipuolisesti suunnittelua, seurantaa ja päätöksentekoa.