Rekistereiden ja yritystilastojen esittely

Yritysrekisteri

Yritysrekisterissä noin 370 000 yritystä ja yhteisöä ja noin 405 000 toimipaikkaa.

Yritysrekisteri sisältää monipuolisesti tietoa yrityksistä. Rekisterissä on yritystietoja ja toimipaikkatietoja.

Yritystietoja ovat muun muassa muun muassa y-tunnus, nimi, osoite, yhteystiedot, toimiala, oikeudellinen muoto. Toimipaikkatietoja ovat esimerkiksi toimipaikkatunnus, sijaintiosoite, henkilöstön suuruusluokka, henkilöstömäärä kunnassa. Tutustu yritysrekisterin koko tietosisältöön.

Yritysrekisteriin saadaan tietoja hallinnollisista lähteistä. Tärkein lähteistä on Verohallinto. Hyödynnämme tietojen tuotannossa myös Patentti- ja rekisterihallituksen virallisia tilinpäätöksiä.

Osan tiedoista Tilastokeskus kysyy yrityksiltä. Omilla kyselyillä keräämme vuosittain tietoa muun muassa

 • vähintään 5 henkilöä työllistävistä yrityksistä, joilla on yksi toimipaikka
 • vähintään 20 henkilöä työllistävistä yrityksistä, joilla on monta toimipaikkaa
 • alle 20 henkilöä työllistävistä yrityksistä, joiden tiedot ovat muiden lähteiden perusteella muuttuneet
 • uusista yrityksistä.

Omilla kyselyillä saadaan selville muun muassa toimiala ja toimipaikkojen sijainti- ja henkilöstötiedot. Lisäksi käytämme useita muita lähteitä esimerkiksi toimialamuutosten, puhelinnumeroiden ja sijaintiosoitteiden selvittämiseen.

Yritysrekisterin tietojen ajantasaisuus

Yritysrekisterin tietoja päivitetään jatkuvasti.

 • Aloittamistiedot päivitetään noin kuukauden viiveellä.
 • Lopettamistiedot päivitetään noin 1–5 kuukauden viiveellä.
 • Henkilöstö, liikevaihto, toimiala yms. päivitetään noin 1–10 kuukauden viiveellä.

Konsernirekisteri

Konsernirekisterissä noin 7400 konsernia ja konserni-yrityssuhdetietoja 4100 yrityksestä.

Konsernirekisteri sisältää tietoja muun muassa konsernisuhteista eli yhteyksistä emo- ja tytäryhtiöiden sekä emo- ja osakkuusyritysten välillä. Rekisteri sisältää tietoja myös muun muassa konsernityypistä ja konsernin kansallisuudesta. Rekisterin pääasiallisena tietolähteenä ovat yritysten Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamat konsernitilinpäätökset. Konsernirekisteri kattaa kaikki Suomessa toimivat konsernit.

Julkisyhteisöjen rekisteri

Julkisyhteisöjen rekisterissä noin 600 julkisyhteisöä ja 25 400 toimipaikkaa.

Julkisyhteisöjen rekisterissä ovat kaikki valtion virastot, kunnat ja kuntayhtymät sekä niiden toimipaikat. 

Räätälöidyt tilastot

Tilinpäätöstiedot

Yritystoimintaa voidaan seurata myös yritysten tilinpäätöstietoja hyödyntämällä. Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto tarjoaa hyvä kuvan yrityssektorin toiminnasta, sillä aineisto sisältää noin 350 000 yrityksen tiedot.

Tilastolliset selvitykset ja analyysit

Räätälöidyt selvitykset yritysrekisterin aineistoista esim. yritystoiminnasta alueittain, toimialoittain ja suuruusluokittain.

Tilastot

 • Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
  Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto kuvaa Suomessa toimivia yrityksiä.
 • Aloittaneet ja lopettaneet yritykset
  Tilasto perustuu Tilastokeskuksen yritysrekisteriin sekä rekisterin lähdeaineistoina käytettävien Verohallinnon rekisteröintitietoihin.
 • Alueellinen yritystoimintatilasto (aikasarja alkaen vuodesta 2013)
  Yritysrekisterin vuositilasto ja alueellinen yritystoimintatilasto sisältää tietoja maassamme toimivien yritysten toimipaikoista toimialoittain ja alueittain.
 • Yritysrekisterin vuositilasto (aikasarja 1993–2012). Tilasto on lakkautettu vuonna 2013, ja vastaavat uudet tiedot julkaistaan osana yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoa.

Maksullinen yritystietopalvelu

Toimialoittainen yritystietopalvelu on maksullinen tietokantapalvelu, joka sisältää monipuolisesti yritystoimintaa kuvaavia taulukoita. Palvelu sisältää muun muassa kunnittaiset toimipaikkatilastot.

Lait ja asetukset