Tilastokeskuksen tuottama ruutuaineisto yhdyskuntarakenteen seurantaan (YKR)

Yhdyskuntarakenteen seurannan aineistot (YKR) soveltuvat muun muassa yhdyskuntarakenteen pitkän aikavälin muutosten seurantaan ja tilan analysointiin, alue- ja yhdyskuntarakenteen tutkimukseen, operatiiviseen ja ohjaavaan toimintaan sekä erilaisiin vaikutusten arviointi- ja suunnittelutehtäviin. Aineistot ovat käytössä muun muassa ympäristöhallinnossa, maakuntien liitoissa ja monissa kunnissa. Ne sisältävät tilastoruuduittain koko maasta seuraavat muuttujat vuodesta 1990 lähtien.

YKR-aineistot ovat käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä ja ladattavissa omalle koneelle erillisestä internet-palvelusta. YKR-ruutuaineistojen käyttö on maksullista ja edellyttää Liiteri-sopimuksen tekemistä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa.