Päivitykset ja muutokset

Tulevat päivitykset

Väestötilastopalvelun tietokantojen päivitysaikataulu vuonna 2022

Tietokanta Kuukausi
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Asunnot, rakennukset ja kesämökit           X       X    
Elinkeinorakenne ja työssäkäynti     X X           X X  
Muuttaneiden taustatiedot       X             X  
Muuttoliike ja väestönmuutokset           X       X    
Perheet ja asuntokunnat           X            
Tulot X     X                
Väestönmuutosten kuukausitiedot X X X X X X X X X X X X
Väestörakenne       X   X            

Tehdyt päivitykset 2022

Muuttaneiden taustatiedot -tietokannassa vuoden 2020 tietoja muuttaneiden tuloista (24.3.2022)

  • 12i3 -- Tulomuuttajat iän, tulotyypin ja tuloluokan mukaan sekä tulokertymät ja keskimääräiset tulot tulotyypeittäin, työlliset ja muut erikseen, 2010-2020
  • 12i4 -- Kuntien välisen muuton lähtömuuttajat iän, tulotyypin ja tuloluokan mukaan sekä tulokertymät ja keskimääräiset tulot tulotyypeittäin, työlliset ja muut erikseen, 2010-2020
  • 12i5 -- Työlliset maahanmuuttajat valtionveronalaisten tulojen mukaan, 2010-2020
  • 12i6 -- Kuntien välisen muuton työlliset lähtöalueelta muuttaneet tuloalueen ja valtionveronalaisten tulojen mukaan, 2010-2020

Väestönmuutosten kuukausitiedot -tietokannassa helmikuun 2022 ennakkotiedot (22.3.2022)

Muuttaneiden taustatiedot -tietokannassa vuoden 2020 tietoja muuttaneiden pääasiallisesta toiminnasta kunnittain (18.3.2022)

Päivitetyt taulukot:

  • 12hw -- Kuntien välinen muutto pääasiallisen toiminnan, koulutusasteen, sukupuolen ja iän mukaan, 2010-2020
  • 12hx -- Maahanmuuttajat pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän mukaan, 2010-2020
  • 12hz -- Maastamuuttajat pääasiallisen toiminnan, koulutusasteen, sukupuolen ja iän mukaan, 2010-2020

Elinkeinorakenne ja työssääynti -tietokannassa vuoden 2020 tietoja pääasiallisesta toiminnasta kunnittain (14.3.2022)

Seuraavat taulukot on päivitetty vuoden 2020 tiedoilla:

  • 12p4 -- Väestö alueen, pääasiallisen toiminnan, kielen, sukupuolen ja iän mukaan, 2010-2020
  • 12p6 -- 15 vuotta täyttäneet pääasiallisen toiminnan, koulutusasteen, sukupuolen, iän ja kielen mukaan, 2010-2020