Befolkningsstruktur

Databasen Befolkningsstruktur innehåller de färskaste uppgifterna om befolkningsstrukturen för tidpunkten 31.12.2021. Dessutom ingår motsvarande uppgifter för året 2010-2020.

Tabellerna i databasen innehåller uppgifter om bl.a.

  • befolkningen efter 1- och 5-årsåldersgrupper enligt kön
  • civilstånd
  • språk
  • medborgarskap
  • födelsestat
  • härkomst

Tabelluppgifterna kan tabelleras bl.a. med följande områdesindelningar: kommun, ekonomisk region, landskap, närings-, trafik- och miljöcentral och hela landet. Dessutom kan vissa uppgifter (befolkningen efter 1-årsåldersgrupp) tabelleras efter kommunens delområde (kommunens storområde, statistikområde och småområde).