Väestörakenne

Väestörakenne-tietokanta sisältää tuoreimmat väestörakennetiedot ajankohdalta 31.12.2021. Lisäksi tietokanta sisältää vastaavat väestörakennetiedot vuosilta 2010-2020.

Tietokannan taulukot sisältävät tietoa väestöstä mm.

  • 1- ja 5-vuotisikäryhmittäin
  • sukupuolen mukaaan
  • siviilisäädyn mukaan
  • kielen mukaan
  • kansalaisuuden mukaan
  • syntymävaltion mukaan
  • syntyperän mukaan

Taulukoiden sisällöt on kuvattu tarkemmin taulukko- ja muuttujaluettelossa

Taulukkotiedot voidaan taulukoida mm. seuraavilla aluejaoilla: kunnittain, seutukunnittain, maakunnittain, ELY-keskuksittain sekä koko maan tasolla. Lisäksi osa tiedoista voidaan taulukoida kunnan osa-alueittain (kunnan suur-, tilasto- ja pienalueittain).