Uppdateringar och ändringar

Tidtabell för uppdateringarna 2023 (19.12.2022)

Maj 2023

 • 12pj -- Personer som flyttat till kommunen efter ålder, kön och språk delområdesvis, 2010-2022
 • 12pk -- Personer som flyttat från kommunen efter ålder, kön och språk delområdesvis, 2010-2022
 • 12pn -- Inflyttningen i flyttningsrörelsen mellan kommuner efter inflyttningskommun samt efter de inflyttades ålder, språk och utflyttningskommun, 2010-2022
 • 12pp -- Utflyttningen i flyttningsrörelsen mellan kommuner efter utflyttningskommun samt efter de utflyttades ålder, språk och inflyttningskommun, 2010-2022
 • 12pq -- In-, ut- och nettoflyttning efter de flyttandes ålder (1 år) kommunvis, 2010-2022
 • 12pr -- Immigration och emigration efter de flyttandes ålder och språk enligt kommun, 2010-2022
 • 12pt -- Levande födda efter kön, moderns ålder och moderns språk delområdesvis, 2010-2022
 • 12pv-12qe Flyttningsrörelsen inom landskap 2010-2022
 • 12ps -- Döda efter ålder, kön och språk delområdesvis, 2010-2022
 • 12pu -- Befolkningsförändringar kommunvis, 2010-2022

Oktober 2023

 • 12pl -- 15 år fyllda som flyttat till kommunen efter utbildningsnivå, kön och ålder delområdesvis, 2010-2022
 • 12pm -- 15 år fyllda som flyttat från kommunen efter utbildningsnivå, kön och ålder delområdesvis, 2010-2022