Perheet ja asuntokunnat

Perheet ja asuntokunnat -tietokanta sisältää tuoreimmat perhe- ja asuntokuntatiedot alueittain ajankohdalta 31.12.2021. Lisäksi tietokanta sisältää vastaavat perhe- ja asuntokuntatiedot vuosilta 2010-2020.

Tietokannan taulukot sisältävät mm. seuraavia tietoja

  • Asuntokunnat: henkilöluku, asumistiheys, huoneistotyyppi, asuntokuntarakenne
  • Perheet: lasten ikä, perhetyyppi
  • Asunto- ja perheväestö: ikä, sukupuoli, asumistaso, huoneistotyyppi ja varustetaso.

Taulukoiden sisällöt on kuvattu tarkemmin taulukko- ja muuttujaluettelossa.

Taulukkotiedot ovat saatavilla mm. seuraavilla aluejaoilla: kunnittain, seutukunnittain, maakunnittain, ELY-keskuksittain sekä koko maan tasolla. Lisäksi osa tiedoista voidaan taulukoida kunnan osa-alueittain (kunnan suur-, tilasto- ja pienalueittain).