Eurostats mikromaterial

Eurostats mikromaterial är konfidentiella material som innehåller information om enskilda statistikenheter. Tillgång till Eurostats material kan bara fås för forskningsändamål.

En ansökan om rätt att använda materialet lämnas direkt till Eurostat. Mer information om hur man gör en ansökan samt kontaktinformation finns på Eurostats presentationssidor.