Statistikbibliotekets samlingar

Statistikbiblioteket har Finlands mest omfattande samling av statistik. Det finns statistik från Finland och de nordiska länderna samt internationella organisationers statistik. Publikationerna i statistikbibliotekets samling kan sökas i Statistikcentralen-Finna.

Statistik om Finland

Den inhemska statistiksamlingen innehåller Finlands officiella statistik (FOS) fr.o.m. år 1856, Statistikcentralens övriga statistikproduktion och statistik som produceras av andra myndigheter inom den offentliga förvaltningen. Samlingarna innehåller också statistik som producerats av flera organisationer inom näringslivet och branschorganisationer.

Den äldre statistiken om Finland har digitaliserats och är fritt tillgänglig i Nationalbibliotekets tjänst Doria. Det digitaliserade materialet omfattar de statistiska årsböckerna för Finland samt statistikpublikationer om val, befolkning, utbildning och industri från och med mitten av 1850-talet.

Bibliografierna över Finlands officiella statistik och Statistikcentralens publikationer är till hjälp vid sökning av rätt statistikserie.

I Statistikbiblioteket kan du avgiftsfritt använda alla Statistikcentralens databaser.

Utländsk och internationell statistik

Bibliotekets tryckta samlingar omfattar de nordiska ländernas officiella statistik och allmänna statistiska årsböcker från omkring 30 länder.

Samlingarna omfattar också EU:s statistikbyrå Eurostats statistikpublikationer samt statistik från centrala internationella organisationer (FN, OECD, IMF, Världsbanken osv.).

Internationella statistikkällor, statistiktabeller och -figurer finns på Statistikcentralens sidor (på finska och på engelska).

Böcker och tidskrifter

Statistikbibliotekets samlingar omfattar facklitteratur speciellt inom statistiska vetenskaper, nationalekonomi och demografi. Böckerna kan lånas fritt. E-böckerna kan läsas i Statistikbiblioteket. Uppgifter om böckernas referensnummer och tillgänglighet finns i Statistikcentralen-Finna.

I statistikbibliotekets samlingar ingår inhemska och utländska tidskrifter i synnerhet inom statistiska vetenskaper, demografi, nationalekonomi och samhällsvetenskaper. E-tidningarna kan läsas via Statistikbibliotekets kundterminaler.

I Statistikcentralen-Finna har man sparat referensuppgifter om artiklar i de tidskrifter och samlingspublikationer som Statistikcentralen publicerat fr.o.m. år 1990. En del av artiklarna är fritt tillgängliga på webben.