Tietoa tilastojulistekilpailusta

Tilastojulistekilpailussa osallistujat kertovat kiinnostavan tarinan tilastollisia apuvälineitä käyttäen ja esittävät tutkimuksen kulun ja tulokset tilastojulisteessa.

Tilastojulistekilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Julisteiden teemat vaihtelevat eri vuosina. Vuosina 2022–2023 käytävän kilpailun teema on vapaavalintainen. Kilpailu alkaa 5.1.2022.

Säännöt

Tilastojuliste

Osallistujen tulee tehdä tilastojuliste. Aiheen saa valita vapaasti.

  • Työn tulee perustua tilastojen käyttöön, analyysiin ja tulkintaan.
  • Tilastojulisteen tulee olla osallistujien tekemä.
  • Aikaisempiin kansainvälisiin kilpailuihin osallistuneet julisteet eivät ole sallittuja.
  • Julisteen voi laatia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
  • Aineisto voi olla osallistujien itse keräämää tai jonkin luotettavan tahon julkaisemaa. Jos osallistujat käyttävät muiden julkaisemaa aineistoa, on tärkeää tarkistaa lähteiden luotettavuus ja muistaa merkitä lähdeviittaukset.
  • Julisteessa ei saa mainita sen laatijoiden tietoja eikä oppilaitosta. Tiedot merkitään erilliseen liitteeseen arvostelun tasapuolisuuden varmistamiseksi.
  • Oppilaitos voi lähettää useamman työn mukaan kilpailuun. Esiraati valitsee parhaimmat työt arviointiraadion kommentoitaviksi, ja niistä annetaan hyödyllinen palaute tekijöille.
  • Julisteen voi palauttaa paperimuodossa tai tiedostona. Tilastokeskus tulostaa tiedostona palautetut julisteet A1-kokoisina.
  • Tilastojulisteen tulee olla kaksiulotteinen (yksisivuinen) ja yksipuoleinen. Maksimikoko on A1 (841 mm x 594 mm). Tiedostona palautettavan julisteen maksimikoko on 10 Mt. Julisteeseen on hyvä jättää 3 cm:n marginaalit sivuille, jotta juliste voidaan tarvittaessa kehystää.
  • Viimeisen palautuspäivän jälkeen saapuneita julisteita ei huomioida kilpailussa.

Tilastojulisteen suunnitteluvaiheessa kannattaa tutustua julisteen arviointikriteereihin kilpailun kansainvälisillä sivuilla (englanniksi) sekä ohjeisiin julisteen laatimisesta.

Kilpailuun osallistuvat tilastojulisteet ovat Tilastokeskuksen ja Kansainvälisen tilastoinstituutin (ISI) omaisuutta eikä niitä palauteta. Lähettämällä tilastojulisteen opiskelijat antavat luvan sen esillepanoon erilaisissa Tilastokeskuksen, Tilastoseuran, MAOL ry:n sekä Kansainvälisen tilastoinstituutin tilaisuuksissa, tapahtumissa ja julkaisuissa sekä internetissä.

Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Kilpailuun voi osallistua 1–5 opiskelijan joukkueissa. Kilpailussa ei ole osallistumismaksua.

Kilpailussa on kolme sarjaa:
1. yläkoululaiset
2. lukiolaiset ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat
3. alempaa korkeakoulututkintoa yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa suorittavat opiskelijat

Yläkoululaisten, lukiolaiset ja ammattiopiskelijat ilmoittaa osallistujiksi opettaja, ja opettaja myös lähettää työt Tilastokeskukseen. Toisin kuin aiemmissa kilpailuissa, vuoden 2022–2023 kilpailuun voi lähettää monta työtä yhdestä oppilaitoksesta.

Korkeakouluopiskelijat ilmoittautuvat ja palauttavat työt itse. Korkeakoulun opettaja voi kuitenkin ohjata työtä tai esimerkiksi ottaa sen osaksi kurssisuoritusta.

Opettaja, ilmoita joukkueita tästä

Korkeakouluopiskelija, ilmoittaudu tästä

Aikataulu

Suomen kilpailun ilmoittautumisaika on 5.1.–15.12.2022. Ilmoittautumisvaiheessa julisteiden ei tarvitse olla valmiita.

Kilpailutöitä voi lähettää ajalla 5.1.2022–1.2.2023.

Suomen kilpailun voittajat julkistetaan 28.2.2023, ja kunkin sarjan voittajatyöt lähetetään kansainväliseen kilpailuun.

Kansainvälisen kilpailun voittaja julistetaan Maailman tilastokongressissa (WSC2023) heinäkuussa 2023.

Palkinnot

Kansallisen kilpailun palkinnot

Palkinnot yläkoululaisten sekä lukiolaisten ja ammattiopiskelijoiden sarjoissa ovat
1. palkinto 450 €/ryhmä
2. palkinto 350 €/ryhmä
3. palkinto 200 €/ryhmä

Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden sarjan voittaja saa 1000 €/ryhmä.

Kansallisen kilpailun tukijat

Tilastokeskus
Suomen Tilastoseura
MAOL ry

Kansainvälisen kilpailun palkinnot

Palkinnot yläkoululaisten sekä lukiolaisten ja ammattiopiskelijoiden sarjoissa ovat

1. palkinto 450 €/ryhmä
2. palkinto 350 €/ryhmä
3. palkinto 200 €/ryhmä

Palkinnot yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden sarjassa ovat

1. palkinto 900 €/ryhmä 
2. palkinto 700 €/ryhmä
3. palkinto 400 €/ryhmä

Kansainvälisen kilpailun sponsori

JMP SAS

Kansallinen arviointiraati

Ilmoitetaan myöhemmin

Tulostettavat materiaalit

Kilpailun järjestäjät

Suomen kansallisen kilpailun järjestävät yhteistyössä Tilastokeskus, Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry ja Suomen Tilastoseura ry. Kansainvälisen kilpailun järjestää tilastojen lukutaitoa kansainvälisesti edistävä ISLP-projekti (International Statistical Literacy Project).

Tietoa kilpailusta on englanniksi ISLP-projektin Poster Competition -sivuilla.

Yhteystiedot

kehittämispäällikkö Reija Helenius, ISLP-projektin johtaja
+358 503 863 309
reija.helenius@stat.fi

tietopalvelusuunnittelija Jaana Kesti, Suomen kilpailun maakoordinaattori
+358 505 512 348
jaana.kesti@stat.fi