Julkaistu: 11.12.2006

Joulukauppa määrää taas tahdin

Vähittäiskaupan myynnin suotuisa kehitys jatkui vuoden kolmannellakin neljänneksellä. Tammi-syyskuussa liikevaihtoa kertyi vähittäiskaupan yrityksissä lähes 6 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen neljänneksen ja jopa koko vuoden myynti riippuu olennaisesti joulukuun kaupasta. Vähittäiskaupassa on joulukuussa kertynyt 11 prosenttia koko vuoden myynnistä vuosina 2000-2005.

Tavaratalokaupassa joulukuun myynnin osuus koko vuoden myynnistä on perinteisesti ollut suurempi kuin päivittäistavarakaupassa, jossa myyntiä kuitenkin vauhdittaa juomien myyntipiikki. Joulukuulle kun ajoittuu joulun lisäksi myös pikkujouluihin, itsenäisyyspäivään ja uuteen vuoteen liittyviä juoma-ostoksia.

Erikoiskaupat kilpailevat tavaratalojen kanssa samoista asiakkaista joulukuussa. Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan myyntiin erikoistuneiden liikkeiden liikevaihto lähes tuplaantuu joulukuussa verrattuna vuoden keskimääräiseen kuukausimyyntiin. Kirjakaupoissa sekä kirjojen postimyynnissä ja verkkokaupassa että leikkikalukaupassa kertyy lähes viidennes vuoden myynnistä joulukuussa. Kulta- ja kelloliikkeissä jopa yli viidesosa vuoden myynnistä tulee joulukuulta.

Miesten vaatteiden, kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan sekä lahjatavaroiden vähittäiskauppa on kasvanut joka joulukuu vuosina 2001-2005. Se ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että joulukuun painoarvo suhteessa koko vuoteen olisi noussut kyseisillä toimialoilla. Esimerkiksi miesten vaatteiden vähittäiskaupassa joulukuun merkitys on vähentynyt. Tämä kertoo siitä, että vaikka miesten pehmeiden pakettien arvo on kohonnut joka joulu, niin muina kuukausina miesten vaatteiden vähittäiskaupan kasvu on ollut vieläkin nopeampaa.

Joulukaupan osuus vuosimyynnistä 2005

Joulumyynnin osuus vuosimyynnistä 2001 - 2005

Digi-joulu tulossa?

Tietyillä erikoiskaupan toimialoilla joulukuun painoarvo suhteessa koko vuoden myyntiin on kuitenkin kohonnut entisestään vuosina 2000-2005. Varsinkin kirjojen postimyynnissä ja verkkokaupassa sekä kultasepänteosten ja kellojen vähittäiskaupassa joulukuulla on ollut viime vuosina entistä suurempi merkitys koko vuoden myynnille. Esimerkiksi kirjojen postimyynti ja verkkokauppa joulukuussa 2001 kerrytti 15 prosenttia myynnistä, kun viime jouluna sen osuus oli melkein 20 prosenttia koko vuoden myynnistä. Osuuden kasvun taustalla on kirjojen postimyynnin ja verkkokaupan vaisu vuosimyynnin kehitys.

Kuluttajabarometrilla voidaan yleensä ennustaa hyvin tulevaa kulutusta. Barometrin mukaan kotitalouksien viihde-elektroniikan hankinta-aikeet olivat poikkeuksellisen korkealla loka-marraskuussa 2006; se ennakoi hyvää joulukauppaa silmälläpitäen. Digisovitin oli hankittu vasta joka toiseen kotitalouteen elokuun alkupuolella, joten varsinkin niitä voidaan olettaa myytävän vilkkaasti.

Marko Tuomiaro


Päivitetty 11.12.2006