Tieto&trendit 8/2006

Pääkirjoitus: Maailmankauppa piiloutuu suuryrityksiin

Kolumni: Perustulo hyödyttäisi syrjäseutuja

Kotimaan FOORUMI

Kansainvälinen FOORUMI

Taloustrendit

 • Suhdanneaallon harjalla, Jukka Pekkarinen
 • Venäjän pankkisektori kasvaa, Vesa Korhonen
 • Palveluyritykset panostavat osaamiseen, Samuli Rikama

Teema: Alueiden vetovoima

 • Kolmannes Suomesta erämaata, Pekka Myrskylä ja Matti Parkkinen
 • Menestyjät ja menettäjät vaihtavat paikkaa, Erkki Niemi
 • Väestö suuntaa kehyskuntiin, Markus Rapo
 • Yritystoiminnan keskittyneisyys vaihtelee maan eri osissa, Jouko Rajaniemi
 • Osaaminen tuo kasvua - suuret kaupungit kilpailukykyisimpiä, Hannu Piekkola
 • Osaamiskeskusten yhteistyö luo kilpailukykyä, Satu Elho, Kirsi Näkki, Pasi Nevalainen, Milla Tolonen
  Mikä tekee menestyvän alueen?
  Määrän vähetessä laadun odotetaan paranevan
  Satakunta panostaa meriklusteriin
  Kaakkois-Suomen osaamisalat kasvun kärkeen vuonna 2005
 • Venäjä on muutakin kuin Moskova ja Pietari, Peter Zashev
 • Bangalore on Intian IT-viennin keskus, Dan Steinbock

Yhteiskunta

Kuuselan kuviot: Onko taulukossa trendiä?

Suhdanteita: Miten USA:n vaje purkautuu?

Kotimaan katsaus


Päivitetty 6.9.2006