Tieto&trendit

 • Eläköön tieto. Tunnista trendit!

Tieto&trendit on Tilastokeskuksen lehti, joka tarjoaa entistä monipuolisempaa tietoa Suomen taloudesta ja yhteiskunnasta.

Tieto&trendit 4-5/2008

Pääkirjoitus: Entä jos... Heli Mikkelä

Asiantuntijalta

 • Tietoyhteiskunta täällä tänään, Antti Hautamäki

Kotimaan FOORUMI

Kansainvälinen FOORUMI

 • Afrikan kehitys veitsenterällä
 • Eurobarometri: Ympäristötietous kasvanut, hyvät teot puuttuvat

Taloustrendit

 • Inflaatiomme on pääosin kotikutoista, Ilkka Lehtinen
 • Inflaatio varjostaa Venäjän hyvää talouskehitystä, Seija Lainela
 • Ranska painottaa energia- ja ilmastoasioita, Vesa Puoskari
 • Kotitalouksien varat virtaavat rahastoista talletuksiin, Katja Äijö
 • Maakunnissa rakennettiin kiivaasti
 • Kauppa kävi ripeimmin Hämeessä

____________

____________

 • Sanomalehtien lukijamäärät pienentyneet Venäjällä, Jukka Pietiläinen
 • Latvian lipsuvat lehdet, Jukka Rislakki
 • Viron mediatarjonta laajentunut merkittävästi neuvostoajoista, Peter Vihalemm

Yhteiskunta

Ympäristö

 • Uhanalaisia luontotyyppejä etenkin Etelä-Suomessa, Tytti Kontula ja Anne Raunio

Suhdanteita:Inflaatiosta Kiinan uusi vientituote

Kotimaan katsaus


Päivitetty 8.9.2008