Julkaistu: 14.12.2005

Puolet talouksista digiajassa ensi kesänä

Reilu kolmannes suomalaisista kotitalouksista on hankkinut digitelevision tai -sovittimen. Joka viides aikoo hankkia sellaisen Kuluttajabarometrin mukaan seuraavan puolen vuoden kuluessa.

- Voidaan siis ennustaa että puolet kotitalouksista on digiajassa ensi kesänä, sanoo Kuluttajabarometrin tutkija Pertti Kangassalo.

Toinen puoli kansasta jättää siirtymisen viimeisen vuoden varaan. Analogiset televisiolähetykset päättyvät hallituksen periaatepäätöksen mukaan vuoden 2007 elokuussa. Syynä on päällekkäisten lähetystekniikoiden käytön kalleus.

Eniten Itä-Suomessa

Itäsuomalaisista kotitalouksista jo 42 prosenttia on hankkinut digitelevision tai -sovittimen. Pääkaupunkiseudun kotitalouksista digiaikaan on siirtynyt 35 prosenttia. Vähiten digilaitteita on Lapin kotitalouksilla (32 %).

- Itä-Suomessa digilaitteita moni on hankkinut ennen kaikkea televisiokuvan laadun parantamisen takia, ei niinkään uusien kanavien takia. Ne ovat tulleet sitten kaupan päälle, Pertti Kangassalo arvelee.

- Esimerkiksi neloskanavahan ei näkynyt monin paikoin ollenkaan Itä-Suomessa ja muutkin huonosti. Pääkaupunkiseudulla taas kaapelitelevision takia on jo muutenkin ollut paljon kanavia tarjolla.

Joka toinen jo laajakaistalla

Oheisista kuvioista näkyy myös, että pian puolet suomalaisista kotitalouksista on siirtynyt laajakaistaan. Valta-osalla niistä, joilla on internet-yhteys, on jo laajakaista (aiheesta enemmän painetun lehden sivulta 34 alkavassa artikkelissa).

Uuden viihde-elektroniikan yleistyminen kotitalouksissa 2/2001-11/2005

Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa marraskuussa 2005

Kotitalouksien aikomukset käyttää rahaa eri kohteisiin seuraavan kuuden kuukauden aikana, marraskuu 2005

Kotitalouksien kulutusaikeet ovat kaiken kaikkiaan edelleen korkealla. Rahaa aiotaan laittaa muun muassa matkailuun ja kodin sisustamiseen sekä viihde-elektroniikan ja harrastusvälineiden hankintaan.

Suurimmatkin hankinnat kiinnostavat edelleen. Vuoden sisällä 19 prosenttia kotitalouksista aikoo joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon.

Kuluttajat ovat luottavaisia

Kuluttajien luottamus talouteen oli marraskuussa vahvempi kuin vuosi sitten ja myös hieman vahvempi kuin keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden aikana. 24 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. 20 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti marraskuussa 29 prosenttia kuluttajista ja vain 8 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Työllisistä 11 prosenttia arvioi marraskuussa työttömyyden uhan viime kuu-kausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta useampi eli 15 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat marraskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava inflaatio-odotus oli vuosi sitten 1,9 prosenttia.

Lähde: Kuluttajabarometri 2005, marraskuu. Tilastokeskus


Päivitetty 14.12.2005